Baş səhifəyə    Mündəricata

AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI

AMEA Fizika İnstitutu
AMEA Kimya Problemləri İnstitutu
AMEA akad. Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
AMEA A.İ.Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
AMEA Botanika İnstitutu
AMEA Zoologiya İnstitutu
AMEA Geologiya İnstitutu
AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu
AMEA Ə.Hüseynov adına Kibernetika İnstitutu
AMEA Ədəbiyyat İnstitutu
AMEA Dilçilik İnstitutu
AMEA Tarix İnstitutu
AMEA Naxçıvan Bölməsi
AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
AMEA İqtisadiyyat İnstitutu
AMEA Folklor İnstitutu
AMEA Mikrobiologiya İnstitutu
AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası