SƏNƏDLƏR:
Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə
Elmi adlar verilməsinə dair Ali Attestasiya Komissiyasına təqdim edilən sənədlərin Siyahısı