SƏNƏDLƏR:
Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə
Dissertasiya Şuralarının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili barədə Təlimat
Dissertasiya şuraları nəzdində elmi seminarın fəaliyyətinin təşkili Qaydası
Dissertasiyanın tərtibi Qaydası
Avtoreferatın tərtibi Qaydası