Baş səhifəyə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
5 iyun 2008-ci il tarixli 769 nömrəli fərmanı