Ali Attestasiya Komissiyasının Azərbaycan Respublikası Prezidentinin bilavasitə tabeliyinə verilməsi haqqında   FƏRMAN
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının fəaliyyətini tənzimləyən bəzi normativ hüquq aktların təsdiq edilməsi haqqında   FƏRMAN
Alimlik dərəcələrinin və elmi adların verilməsi qaydaları haqqında Əsasnaməyə əlavələr və dəyişikliklər edilməsi barədə   FƏRMAN
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş   ELMİ KONFRANS
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü il dönümünə həsr olunmuş   ELMİ KONFRANS