Baş səhifəyə
Tövsiyə edilən elmi nəşrlər

Riyaziyyat və Mexanika elmləri Start
Fizika və Astronomiya elmləri Start
İqtisad elmləri Start
Kimya elmləri Start
Texnika elmləri Start
Coğrafiya və Yer elmləri Start
Tibb və Əczaçılıq elmləri Start
Biologiya və Aqrar elmlər Start
Hüquq elmləri Start
Tarix, Antropologiya və Siyasi elmləri Start
Fəlsəfə, Sosiologiya və Psixologiya elmləri Start
Pedaqogika elmləri Start
Filologiya elmləri Start
Sənətşünaslıq və Memarlıq Start

Rəyasət heyətinin 16 may 2014-cü il tarixli 07 -li protokoluna ƏLAVƏ 1


    Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin
    dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərə əlavə:
    
    1. Beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı şəkildə
     nüfuzlu hesab edilən xarici elmi jurnallar.

       Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası
       Web of Science bazasının (www. thomsonreuters.com) üç sitatqətirmə sistemindən
       hər hansı birinə daxil olan jurnalları birmənalı şəkildə
       nüfuzlu xarici elmi jarnallar hesab edir:
        - Science Citation Index Expanded (dəqiq, təbiət və texniki elmlər üzrə);
        - Social Science Citation Index (sosial elmlər üzrə baza);
        - Arts and Humanities Citation Index (incəsənət və humanitar elmlər üzrə baza).
        - Science Citation Index Expanded 2014 (dəqiq, təbiət və texniki elmlər üzrə);
        - Social Science Citation Index 2014 (sosial elmlər üzrə baza);
        - Arts and Humanities Citation Index 2014 (incəsənət və humanitar elmlər üzrə baza).
    
    2. Gənc tədqiqatçıların AMEA və Azərbaycan Respublikası
     Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş respublika elmi konfransların
     materialları.

    3. Beynəlxalq və respublika miqyaslı simpozium, elmi konfrans və digər mühüm
     elmi tədbirlərin materialları.

    Dissertasiyaların əsas elmi nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən nəşrlərin
    siyahısı ildə bir dəfə müzakirə olunacaq və elmi ictimayyət tərəfindən birmənalı
    şəkildə nüfuzlu hesab edilən nəşrlər bu siyahıya daxil ediləcəkdir. Komissiya
    tərəfindən qoyulmuş tələblərə cavab verməyən elmi nəşrlər isə bu siyahıdan
    çıxarılacaq və bu barədə dövri mətbuatda məlumat veriləcəkdir.