Baş səhifəyə
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DİSSERTASİYALARIN ƏSAS NƏTİCƏLƏRİNİN
DƏRC OLUNMASI TÖVSİYƏ EDİLƏN DÖVRİ ELMİ NƏŞRLƏRİN
SİYAHISI

Riyaziyyat və Mexanika elmləri Start
Fizika və Astronomiya elmləri Start
İqtisad elmləri Start
Kimya elmləri Start
Texnika elmləri Start
Coğrafiya və Yer elmləri Start
Tibb və Əczaçılıq elmləri Start
Biologiya və Aqrar elmlər Start
Hüquq elmləri Start
Tarix, Antropologiya və Siyasi elmləri Start
Fəlsəfə, Sosiologiya və Psixologiya elmləri Start
Pedaqogika elmləri Start
Filologiya elmləri Start
Sənətşünaslıq və Memarlıq Start    Azərbaycan Respublikasında dissertasiyaların əsas nəticələrinin
    dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərə əlavə:
    
    1. Beynəlxalq elmi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı şəkildə
     nüfuzlu hesab edilən xarici elmi jurnallar.

       Qeyd: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası
       Web of Science bazasının üç sitatqətirmə sistemindən
       hər hansı birinə daxil olan jurnalları birmənalı şəkildə
       nüfuzlu xarici elmi jurnallar hesab edir: 
- Dəqiq, təbiət və texniki elmlər üzrə; - Sosial elmlər üzrə baza; - İncəsənət və humanitar elmlər üzrə baza. 2. Gənc tədqiqatçıların AMEA və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təşkil olunmuş respublika elmi konfransların materialları. 3. Beynəlxalq və respublika miqyaslı simpozium, elmi konfrans və digər mühüm elmi tədbirlərin materialları.