Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
HEYDƏR ƏLİYEVİN
anadan olmasının
95-ci il dönümü

  DÖVLƏT PROQRAMININ İCRASI


  DÖVLƏT QULLUĞUNA QƏBUL ÜÇÜN MÜSABİQƏNİN MÜSAHİBƏ ELANLARI
  A ÜZRƏ
  B ÜZRƏ