Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
HEYDƏR ƏLİYEVİN
anadan olmasının
93-cü il dönümü
 
Azərbaycan elminə
ağır itki üz verib