Diqqət! Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının rəsmi saytı tezliklə yeni məzmun və tərtibatda təqdim ediləcəkdir.