Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
HEYDƏR ƏLİYEVİN
anadan olmasının

95-ci il dönümü


AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ - 100 il


DÖVLƏT PROQRAMININ İCRASI

DÖVLƏT QULLUĞUNA QƏBUL ÜÇÜN MÜSABİQƏNİN MÜSAHİBƏ ELANLARI

A ÜZRƏ
B ÜZRƏ