Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
HEYDƏR ƏLİYEVİN
anadan olmasının
94-cü il dönümü


  DÖVLƏT PROQRAMININ İCRASI
 
Azərbaycan elminə
ağır itki üz verib