İxtisasın şifri və adı Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 2308.01 - Elektrokimya KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
2 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
3 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
4 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
5 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
6 3349.01 - Qaz emalı proseslərinin kimyası və texnologiyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
7 2314.01 - Neft kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
8 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
9 5303.01 - Mühasibat uçotu İQTİSAD ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BFD 4.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2023
10 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BFD 4.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2023
11 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2023
12 5611.01 - Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2023