Bağla


İxtisasın şifri və adı Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
2 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu BFD 2.40/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
3 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu BFD 2.40/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
4 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu BFD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
5 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu BFD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
6 7213.01 - Dinşünaslıq FƏLSƏFƏ Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
7 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi FƏLSƏFƏ Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
8 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
9 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
10 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 4.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
11 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 4.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
12 3211.01 - Psixiatriya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
13 3223.01 - Sinir xəstəlikləri TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
14 3245.01 - Bərpa təbabəti, idman təbabəti, müalicəvi bədən tərbiyəsi, kurortologiya və fizioterapiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
15 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu BFD 3.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
16 3326.01 - Toxuculuq və yüngül sənaye materialların və məhsullarının texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu BFD 3.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
17 2401.01 - Zoologiya AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 3.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
18 3109.01 - Baytarlıq elmləri (konkret sahə göstərilməklə: heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və terapiyası, heyvanların patologiyası və morfologiyası; baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiyası və immunologiyas AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 3.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
19 6303.01 - Ümumi sosiologiya SOSİOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
20 6310.01 - Sosial problemlər SOSİOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
21 2406.01 - Biofizika BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 3.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
22 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 3.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
23 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
24 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
25 3218.01 - Kardiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
26 2409.01 - Genetika TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
27 3224.01 - Onkologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
28 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
29 5909.01 - Dövlət idarəçiliyi SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
30 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BFD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
31 5909.01 - Dövlət idarəçiliyi SİYASİ ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası BFD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
32 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
33 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
34 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
35 3213.01 - Cərrahlıq TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi BED 1.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
36 3236.01 - Ürək-damar cərrahlığı TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi BED 1.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
37 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
38 3218.01 - Kardiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
39 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
40 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
41 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
42 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
43 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
44 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu BFD 1.27 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
45 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu BFD 1.27 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
46 5719.01 - Folklorşünaslıq FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu BFD 1.27 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
47 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD ELMLƏRİ Naxçıvan Dövlət Universiteti BFD 4.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
48 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması İQTİSAD ELMLƏRİ Naxçıvan Dövlət Universiteti BFD 4.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
49 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
50 5503.02 - Vətən tarixi TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
51 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
52 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
53 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
54 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
55 5609.01 - Əmək hüququ; sosial təminat hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
56 5615.01 - Mülki proses HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
57 2414.01 - Mikrobiologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
58 2430.01 - Mikologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
59 2406.02 - Biokimya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu BED 1.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
60 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu BED 1.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
61 2401.01 - Zoologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
62 2429.01 - Parazitologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
63 2207.01 - Atom və nüvə fizikası FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
64 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı FİZİKA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
65 5503.02 - Vətən tarixi TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
66 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
67 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
68 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
69 3241.01 - İnsan anatomiyası TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
70 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Bakı Dövlət Universiteti BED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
71 2317.01 - Nanokimya və nanomateriallar KİMYA Bakı Dövlət Universiteti BED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
72 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) SƏNƏTŞÜNASLIQ Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
73 6213.01 - Musiqi sənəti SƏNƏTŞÜNASLIQ Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
74 2503.01 - Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları YER ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu BFD 1.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
75 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı YER ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu BFD 1.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
76 5502.01 - Ümumi tarix TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BFD 1.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
77 5503.02 - Vətən tarixi TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BFD 1.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
78 5505.01 - Tarixə dair digər elmlər TARİX Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BFD 1.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
79 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Naxçıvan Dövlət Universiteti BFD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
80 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Naxçıvan Dövlət Universiteti BFD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
81 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (Amerika ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Naxçıvan Dövlət Universiteti BFD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
82 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
83 3218.01 - Kardiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
84 3228.01 - Ftiziatriya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
85 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
86 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
87 6107.01 - Ümumi psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
88 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti BED 2.44 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
89 5614.01 - İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti BED 2.44 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
90 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
91 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
92 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
93 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
94 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
95 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
96 5710.01 - Türk dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
97 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
98 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
99 5309.01 - Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
100 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
101 5713.01 - Sami dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
102 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
103 5718.01 - Dünya ədəbiyyat(ərəb ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
104 5718.01 - Dünya ədəbiyyat(fars ədəbiyyatı) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
105 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.22 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
106 2305.01 - Nüvə kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.22 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
107 2304.01 - Makromolekullar kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu BED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
108 2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu BED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
109 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti BED 2.44 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
110 5614.01 - İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti BED 2.44 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
111 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ HÜQUQ ELMLƏRİ Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
112 2414.01 - Mikrobiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
113 3202.01 - Epidemiologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
114 3240.01 - Gigiyena TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
115 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
116 2401.01 - Zoologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
117 2429.01 - Parazitologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
118 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
119 2206.01 - Molekulyar fizika FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
120 2211.01 - Bərk cisimlər fizikası FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
121 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası FİZİKA Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
122 6104.01 - Pedaqoji psixologiya PSİXOLOGİYA Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
123 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
124 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
125 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
126 7210.01 - Fəlsəfə tarixi FƏLSƏFƏ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
127 7212.01 - Etika FƏLSƏFƏ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
128 3242.01 - Patoloji anatomiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
129 3243.01 - Patoloji fiziologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
130 5309.01 - Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti BFD 4.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
131 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması İQTİSAD ELMLƏRİ Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti BFD 4.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
132 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
133 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
134 5707.01 - Slavyan dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
135 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
136 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
137 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
138 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi SOSİOLOGİYA Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 3.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
139 6313.01 - Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər SOSİOLOGİYA Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 3.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
140 1204.01 - Həndəsə RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti BED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
141 1211.01 - Diferensial tənliklər RİYAZİYYAT Bakı Dövlət Universiteti BED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
142 2503.01 - Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları YER ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti BED 2.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
143 2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya YER ELMLƏRİ Bakı Dövlət Universiteti BED 2.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
144 3103.04 - Seleksiya və toxumçuluq AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu BED 3.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
145 3103.07 - Bitkiçilik AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu BED 3.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
146 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası MEXANİKA Bakı Dövlət Universiteti BED 4.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
147 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası MEXANİKA Bakı Dövlət Universiteti BED 4.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
148 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
149 2414.01 - Mikrobiologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
150 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
151 2430.01 - Mikologiya BİOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
152 2401.01 - Zoologiya AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 1.09/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
153 2429.01 - Parazitologiya AQRAR ELMLƏR Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 1.09/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
154 2306.01 - Üzvi kimya KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
155 2314.01 - Neft kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
156 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
157 5708.01 - German dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti BFD 2.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
158 5709.01 - Roman dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Azərbaycan Dillər Universiteti BFD 2.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
159 5706.01 - Azərbaycan dili FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
160 5707.01 - Slavyan dilləri FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
161 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) FİLOLOGİYA ELMLƏRİ Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
162 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu BED 2.40/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
163 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi PEDAQOGİKA Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu BED 2.40/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
164 3243.01 - Patoloji fiziologiya TİBB ELMLƏRİ Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
165 3205.01 - Daxili xəstəliklər TİBB ELMLƏRİ Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
166 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili TİBB ELMLƏRİ Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
167 3219.01 - Göz xəstəlikləri TİBB ELMLƏRİ Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
168 2308.01 - Elektrokimya KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
169 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
170 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
171 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
172 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
173 3349.01 - Qaz emalı proseslərinin kimyası və texnologiyası TEXNİKA ELMLƏRİ Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
174 2314.01 - Neft kimyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
175 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası KİMYA Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2023