Müdafiə tarixi Soyad, ad, ata adı Dissertasiyanın adı Avtoreferat Elm sahəsi İxtisasın şifri və adı İddia olunan elmi dərəcə Müdafiənin keçiriləcəyi yer
1 07.06.2023 Abdullayeva Yeganə Atamoğlan qızı Böyük Britaniya postmodernist romanının tipologiyası və poetikası Filologiya elmləri 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (ingilis ədəbiyyatı) Elmlər doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, R.Behbudov küç 134.
2 07.06.2023 Nəsibova Günay Mübariz qızı Bozqır yaylasının paxlalı bitkilərinin bioekoloji-fitosenoloji xüsusuiyyətləri və istifadə perspektivləri Biologiya elmləri 2417.01 - Botanika Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar yolu, 40.
3 07.06.2023 Məmmədyarova Kəmalə Aydın qızı Lənkəran-Lerik bölgəsində yayılan üçyarpaqyonca (Trıfolıum L., S.L.) növlərinin sistematikası və bioekoloji xüsusiyyətləri Biologiya elmləri 2417.01 - Botanika Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar yolu, 40.
4 08.06.2023 Tağızadə İlahə Qədir qızı Elis Manro nəsrində psixologizm Filologiya elmləri 5718.01 - Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, R.Behbudov küç 134.
5 08.06.2023 Əkpərova Əsmər Cəlal qızı Marqaret Etvud yaradıcılığında feminist ideyalar və antiutopiya Filologiya elmləri 5718.01 - Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, R.Behbudov küç 134.
6 09.06.2023 Ağayev Ramil Əyyub oğlu Ərəb Xilafəti dövründə Azərbaycan əhalisinin etnik və sosial tərkibi (VII-IX əsrlər) Tarix 5503.02 - Vətən tarixi Elmlər doktoru A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Bakı, H.Cavid prospekti. 115,
7 14.06.2023 Babayeva Safurə Rəhim qızı Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağ-kserofit və bozqır bitkiliyində yayılan gülçiçəklilər (ROSACEAE JUSS.) fəsiləsinin oduncaqlı növlərinin ekobioloji, fitosenoloji xüsusiyyətləri və istifadə perspektivləri Biologiya elmləri 2417.01 - Botanika Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar yolu, 40.
8 14.06.2023 Ağayev Yusif Ariz oğlu Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunun innovativ inkişaf istiqamətləri İqtisad elmləri 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı, N.Nərimanov küçəsi, 93.
9 14.06.2023 Qurbanova Lalə Zeynalabdın q. Kiçik Qafqaz (Azərbaycan daxilində) botaniki-coğrafi rayonlarında yayılan yabanı tərəvəzlərin bioekoloji xüsusiyyətləri və resurs potensialı Biologiya elmləri 2417.01 - Botanika Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Botanika İnstitutu, Bakı, Badamdar yolu, 40.
10 14.06.2023 Vəliyeva Fəridə Talıb qızı XIII–XV əsrlər türkdilli poeziyada folklor motivləri və eşq probleminin təqdimi prinsipləri Filologiya elmləri 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı Elmlər doktoru Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı ş. H.Cavid prospekti 117.
11 14.06.2023 Rəhimov Kənan Kamal oğlu Azərbaycan Respublikasında özəl sahibkarlıq strukturlarının maliyyə dayanıqlığının təmin olunması istiqamətləri İqtisad elmləri 5508.01 - Ümumi iqtisadiyyat Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı, N.Nərimanov küçəsi, 93.
12 16.06.2023 Hacıyeva Günel Razim qızı 2m tərtib dirak operatorunun məxsusi və qoşulmuş vektor-funksiyaları üzrə spektral ayrılışın yığılması Riyaziyyat 1211.01 - Diferensial tənliklər Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küçəsi, 9.
13 23.06.2023 Əliyeva Sevinc Həsən qızı Ən yeni rus nəsrində simvolika və onun bədii funksiyaları Filologiya elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Fəlsəfə doktoru Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, S.Rüstəmov küç, 33.
14 23.06.2023 Xankişiyev Fərid Xanbaba oğlu Neft-kimya sənayesində fərdi sahibkarlıq fəaliyyətinin iqtisadi səmərəliliyinin yüksəldilməsi yolları İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı şəhəri,H.Cavid pr. 115.
15 23.06.2023 Mirzəyev Aydın Hakim oğlu Dağınıq skleroz zamanı baş beyinin maqnit-rezonans tomoqrafik morfometriyasının diaqnostik və proqnostik əhəmiyyəti Tibb elmləri 3225.01 - Şüa diaqnostikası və terapiyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi, Bakı şəh., H.Zərdabi küç.79B
16 24.06.2023 Fərzullayeva Afət Elxan qızı Azərbaycan Respublikasının informasiya təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin konstitusion hüquqi əsasları Hüquq elmləri 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ Fəlsəfə doktoru Milli Aviasiya Akademiyası, Bakı, Mərdəkan pr. 30.
17 25.06.2023 Abdullayeva Xədicə Ramiz qızı Müxtəlifsistemli dillərdə informatika terminlərinin tərkibində obrazlı ifadələr (Azərbaycan və fransız dillərinin materialları əsasında) Filologiya elmləri 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik Fəlsəfə doktoru Bakı Slavyan Universiteti, Bakı, S.Rüstəm 33
18 25.06.2023 Həsənova Həcər Nazim qızı Qida borusunun bədxassəli disfagiyalarının müalicəsində endoskopik stentləşmə metodunun qiymətləndirilməsi Tibb elmləri 3224.01 - Onkologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi Milli Onkologiya Mərkəzi, Bakı şəh., H.Zərdabi küç.79B
19 25.06.2023 Əmirov Əlizamin İbrahim oğlu Azərbaycanda aqrar sektorun inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsində rolunun artırılması yolları İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı, N.Nərimanov küçəsi, 93.
20 25.06.2023 Həsənli Azər Rasim oğlu Beynəlxalq valyuta arxitekturasının formalaşmasının milli iqtisadiyyata təsiri istiqamətləri İqtisad elmləri 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, İstiqlaliyyət küç.,6
21 25.06.2023 Məmmədli Nəzakət Fətəli qızı Fəridəddin Əttar və Azərbaycan ədəbiyyatı Filologiya elmləri 5716.01-Azərbaycan ədəbiyyatı - 5718.01-Dünya ədəbiyyatı (İran ədəbiyyatı) Elmlər doktoru Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Bakı, İstiqlaliyyət küç, 53.

Qeyd: Dissertasiya müdafiələri ilə bağlı rəy və təkliflərinizi saytın "Əlaqə" bölməsindən müraciət etməklə təqdim edə bilərsiniz.