Bağla
Müdafiə tarixi Soyad, ad, ata adı Dissertasiyanın adı Avtoreferat Elm sahəsi İxtisasın şifri və adı İddia olunan elmi dərəcə Müdafiənin keçiriləcəyi yer
1 24.06.2024 Şükürova Zərintac Yusif qızı Armud saturniyasının (saturnıa pyrı denıs et schıffermüller) biologiyası, ipəkçilikdə istifadəsi məqsədilə kütləvi artırılma metodunun işlənib hazırlanması Biologiya elmləri 2401.01 - Zoologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu, Bakı, A.Abbaszadə, 1128-ci keçid, 504-cü məhəllə
2 24.06.2024 Hacızadə Xuraman Tapdıq qızı Azərbaycan dilçiliyində fonetika və fonologiya problemləri: formalaşması və inkişaf tarixi Filologiya elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Fəlsəfə doktoru Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan şəhəri, Universitet şəhərciyi, AZ7012
3 24.06.2024 Həsənova Mehriban Ağa qızı Ali məktəb tələbələrinin informatikadan kompetensiyalarının formalaşdırılması üzrə işin sistemi Pedaqogika 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (informatikanın tədrisi metodikası) Elmlər doktoru Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Heydər Əliyev prospekti 1, AZ703.
4 24.06.2024 Əliquliyev Vüqar Qəzənfər oğlu Çağırışçılarda üz-çənə nahiyəsindəki patologiyaların qiymətləndirilməsi Tibb elmləri 3226.01 - Stomatologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı ş., Ə.Qasımzadə küç., 14
5 24.06.2024 Yusifova Lalə Məmmədemin qızı Tsiklik poliolların funksionaləvəzli mürəkkəb efirlərinin sintezi və onların sürtkü yağlarının əsası və komponenti kimi tədqiqi Kimya 2314.01 - Neft kimyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
6 24.06.2024 Sadıqova Nigar Nəriman qızı Parodontun iltihabı xəstəliklərinin kompleks müalicə və profilaktikasında probiotik vasitələrin istifadə edilməsinin klinik-laborator əsaslandırılması Tibb elmləri 3226.01 - Stomatologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı ş., Ə.Qasımzadə küç., 14
7 24.06.2024 Məmmədova Şəfiqə Səfər qızı Azərbaycan Respublikasının milli sərvəti və onun qiymətləndirilməsi İqtisad elmləri 5302.01 - Ekonometriya, iqtisadi statistika Elmlər doktoru Azərbaycan Texniki Universiteti, Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti 25
8 24.06.2024 Mahmudov İbadulla Həsən oğlu Pirazol, N-benzil, N-allilanilin törəmələri, onların metal komplekslərinin sintezi və tədqiqi Kimya 2306.01 - Üzvi kimya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
9 24.06.2024 Musayeva Samirə Əli qızı Geotermal mənbələrdə quyuların qazılması zamanı mürəkkəbləşmələrin qarşısını almaq üçün termohidrodinamik üsulların işlənib hazırlanması Texnika elmləri 2523.01 - Quyuların qazılması texnologiyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 34.
10 25.06.2024 Hacıyeva Fatma Rasim qızı Zahılıq dövrünün iltihabi ağırlaşmalarının erkən proqnozlaşdırılması və profilaktikası Tibb elmləri 3215.01 - Mamalıq və ginekologiya Elmlər doktoru Azərbaycan Tibb Universiteti, Bakı ş., Ə.Qasımzadə küç., 14
11 25.06.2024 Qafarlı Elçin Hacıağa oğlu Türkdilli xalqların mədəni inteqrasiyasında teatr sənətinin rolu (1975 – 2015-ci illər) Sənətşünaslıq 6212.01 - Teatr sənəti Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Bakı şəh. İnşaatçılar prospekti
12 25.06.2024 Səttar-zadə Nigar Aydın qızı Filizçay kolçedan-polimetal yatağının mineraloji - geokimyəvi modeli Yer elmləri 2503.01 - Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəh., Zahid Xəlilov 33
13 25.06.2024 Şükürlü Emil Namiq oğlu Azərbaycanda südləmə (LACTUCA L.) növlərinin bioloji fəal maddələrinin tədqiqi Biologiya elmləri 2406.02 - Biokimya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu, Bakı, İzzət Nəbiyev, 11.
14 25.06.2024 Hüseynov Əlipənah Hüseynağa oğlu Hipoksiyanın inkişaf edən beynin elektrik aktivliyinə təsir mexanizmləri Biologiya elmləri 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası Elmlər doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu, Bakı şəh., Şərifzadə küç.,78
15 25.06.2024 Talıbova Böyükxanım Böyükağa qızı ADMİU-nun tədris teatrı: ənənə və avanqard arasında (1980-2010-cu illər) Sənətşünaslıq 6212.01 - Teatr sənəti Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti, Bakı İnşaatçılar prospekti
16 25.06.2024 Məmmədova Nazilə İsaq qızı Köhnə neft yataqlarında çıxarılan lay suların ekoloji idarə olunmasında yeni sinif nanokompozitlərin tətbiqi (Siyəzən neft yataqlarının timsalında Texnika elmləri 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Milli Aerokosmik Agentliyi, Bakı şəh. Binəqədi r.,8-ci km
17 27.06.2024 Əliyeva Səxavət Nəsrəddin qızı Müasir dövrdə gender münasibətlərinin psixoloji xüsusiyyətləri Psixologiya 6107.01 - Ümumi psixologiya Elmlər doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəh., Zahid Xəlilov 23
18 27.06.2024 Kazimi Pərviz Firudin oğlu Türkdilli dövlətlərin kitab və kitabxana mədəniyyəti (1991-2011-ci illər) Tarix 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq Elmlər doktoru AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu, Bakı şəh., H.Cavid prospekti, 115.
19 27.06.2024 Mustafayev Üzeyir Habil oğlu İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra Azərbaycan Respublikasinin region dövlətləri ilə münasibətləri Siyasi elmlər 5901.01 - Beynəlxalq münasibətlər Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı şəhəri, Lermontov küçəsi, 74.
20 27.06.2024 Rəsulzadə Hüseyn Sahib oğlu Naxçıvan Muxtar Respublikasının su-bataqlıq quşları, bəzi növlərin istifadə perspektivləri və ətraf mühit amillərinin qiymətləndirilməsi Biologiya elmləri 2401.01 - Zoologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu, Bakı, A.Abbaszadə, 1128-ci keçid, 504-cü məhəllə
21 27.06.2024 Qubadov Mirtalıb Niyaz oğlu Azərbaycan Respublikasının inklüziv inkişafı: müqayisəli təhlil Siyasi elmlər 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, Bakı şəhəri, Lermontov küçəsi, 74.
22 27.06.2024 Qasımova Nuridə Əliş qızı Subtropik bitkiçiliyin innovasiya texnologiyalarından istifadə əsasında səmərəliliyinin yüksəldilməsi İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı, N.Nərimanov küçəsi, 93.
23 27.06.2024 Xəlilova Kəmalə Həzrətqulu qızı TlInTe2 birləşməsində aşqarlanmanın yaratdığı nöqtəvi defektlərin kristalın radiasiya davamlılığına təsiri Fizika 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu, Bakı şəh., B.Vahabzadə küç. 9.
24 27.06.2024 Paşayeva Əntiqə Niftiəli qızı Fəlsəfədə hüquq və əxlaq arasında oxşar və fərqli aspektlər Fəlsəfə 7212.01 - Etika Elmlər doktoru AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu, Bakı, H. Cavid prospekti, 115.
25 27.06.2024 Əliyeva Ülviyyə Zakir qızı Dağ rayonlarının sosial-iqtisadi inkişafında turizmin rolunun artırılması məsələləri İqtisad elmləri 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı, N.Nərimanov küçəsi, 93.
26 27.06.2024 Axundova Sevda Hidayət qızı Pedaqoji yönlü kolleclərin innovativ idarəedilməsinin təlimin keyfiyyətinə təsiri Pedaqogika 5802.01 - Təhsilin təşkili və planlaşdırılması Fəlsəfə doktoru Xəzər Universiteti, Bakı şəh., Məhsəti küçəsi,41
27 27.06.2024 Xankişiyeva Lamiyə Lazım qızı Kommersiya banklarının fond bazarında vasitəçilik əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi İqtisad elmləri 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, İstiqlaliyyət küç.,6
28 28.06.2024 Əsgərov İsmayıl Mübariz oğlu Şəkərli diabeti olan xəstələrdə aşağı ətraf venalarının varikoz xəstəliyinin müalicəsində endovenoz lazer ablasiya nəticələrinin optimallaşdırılması Tibb elmləri 3213.01 - Cərrahlıq Fəlsəfə doktoru Əziz Əliyev adına Azərbaycan Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə İnstitutu, Bakı ş., Müzəffər Həsənov küç. 35
29 28.06.2024 Nəsirova Elmira Əliş qızı Fəaliyyətləri biliklərlə təsvir olunan texniki sistemlərin petri şəbəkələri ilə tədqiqi Texnika elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (modelləşdirmə və idarəetmə) Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 34.
30 28.06.2024 Cabarov Rəşad Eldar oğlu Çar Rusiyasının Qafqazda islam siyasəti Fəlsəfə 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
31 28.06.2024 Ağamalı Günay Fəzail qızı Məktəbəqədər yaşlı uşaqlarda əqli keyfiyyətlərin formalaşmasının psixoloji xüsusiyyətləri Psixologiya 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəh., Zahid Xəlilov 33
32 28.06.2024 Abbasov Əli Yaşar oğlu Azərbaycanda istehsal olunan elektrik enerjisinin ixrac qiymətlərinin orta və uzunmüddətli dövr üçün proqnozlaşdırılması modelləri İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı şəhəri,H.Cavid pr. 115.
33 28.06.2024 Babayeva Gülbəniz Məcnun qızı "Molla Nəsrəddin" və türk satirik mətbuatı Filologiya elmləri 5717.01 – Türk xalqları ədəbiyyatı - 5716.01 – Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı şəh.,Hüseyn Cavid prospekti, 115.
34 28.06.2024 Musayev Famil İbrahimxəlil oğlu Azərbaycan Lənkəran-Astara iqtisadi rayonunda çağırış yaş qrupu vətəndaşlarının sağlamlıq durumu Tibb elmləri 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili Fəlsəfə doktoru Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Bakı., Cavadxan küç..32/15
35 28.06.2024 Məcidova Aygün Əbülfət qızı İbtidai siniflərdə müasir qiymətləndirmə konsepsiyası əsasında riyaziyyat təliminin səmərəliliyinin artırılması yolları Pedaqogika 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (Riyaziyyatın tədrisi metodikası) Elmlər doktoru Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, Bakı ş., Üzeyir Hacıbəyli, 68
36 28.06.2024 Əskərova Sahilə Faiq qızı Qərar qəbul edən şəxs amili nəzərə alınmaqla idarəetmə sisteminin işlənməsi Texnika elmləri 3338.01 - Sistemli analiz, idarəetmə və informasiyanın işlənməsi (idarəetmə və qərar qəbuletmə) Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 34.
37 28.06.2024 Babayev Cavid Sabir oğlu Azərbaycan və ingilis dillərində bədii üslub vasitələrinin müqayisəli-linqvistik tədqiqi Filologiya elmləri 5706.01 – “Azərbaycan dili” - 5708.01 – “German dilləri” Fəlsəfə doktoru Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan şəhəri, Universitet şəhərciyi, AZ7012
38 28.06.2024 Lətifova Nuranə Fazil qızı Diabet mənşəli qlomerulopatiyaların bəzi patobiokimyəvi xüsusiyyətləri Biologiya elmləri 2406.02 - Biokimya Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəh., Zahid Xəlilov 33
39 28.06.2024 Behbudov Sabir Elmurad oğlu Azərbaycan maarifçilərinin yaradıcılığında dini-mədəni dəyərlər və müasirlik Fəlsəfə 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
40 28.06.2024 Buksayeva Leyla Zakirovna Kəsilən dirak operatorunun məxsusi və qoşulmuş funksiyalar sisteminin spektral xassələri Riyaziyyat 1211.01 - Diferensial tənliklər Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu, Bakı, B.Vahabzadə küçəsi, 9.
41 28.06.2024 Quliyeva Səlimə Sabir qızı Azərbaycan-Fransa münasibətləri (1991-2003-cü illər) Tarix 5502.01 - Ümumi tarix Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəh., Zahid Xəlilov 33
42 28.06.2024 Zeynalov Elnur Elbrus oğlu Dünya maliyyə bazarında məzənnə dəyişikliyinin Azərbaycan iqtisadiyyatına təsirinin qiymətləndirilməsi İqtisad elmləri 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, İstiqlaliyyət küç.,6
43 28.06.2024 Əliyev Saleh İltizam oğlu Azərbaycan çaylarının makrozoobentosu (növ tərkibi, miqdarı, ekologiyası, zoocoğrafi analizi və mənşəyi) Biologiya elmləri 2401.01 - Zoologiya Elmlər doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu, Bakı, A.Abbaszadə, 1128-ci keçid, 504-cü məhəllə
44 28.06.2024 Albalıyev Şakir Əlif oğlu Azərbaycan xalq bayramlarının ritual-mifoloji əsasları və etnokulturoloji semantikası Filologiya elmləri 5719.01 - Folklorşünaslıq Elmlər doktoru AMEA Folklor İnstitutu Bakı, şəhəri, 8-ci Kiçik Qala döngəsi, 31
45 28.06.2024 Kərimli Vüsalə Qalib qızı Mir Cəlal Paşayevin bədii nəsrində sintaktik bütövlər Filologiya elmləri 5706.01 - Azərbaycan dili Fəlsəfə doktoru Sumqayıt Dövlət Universiteti
46 28.06.2024 Məmmədova Pərvanə İlyas qızı Kiçikyaşlı məktəblilərdə nəzəri təfəkkürün formalaşdırılması Psixologiya 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəh., Zahid Xəlilov 33
47 28.06.2024 Bayramlı Ceyhun Məhəmməd oğlu Xürrəmilər hərəkatının tarixşünaslığı Tarix 5503.02 - Vətən tarixi Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəh., Zahid Xəlilov 33

Qeyd: Dissertasiya müdafiələri ilə bağlı rəy və təkliflərinizi saytın "Əlaqə" bölməsindən müraciət etməklə təqdim edə bilərsiniz.