Müdafiə tarixi Soyad, ad, ata adı Dissertasiyanın adı Avtoreferat Elm sahəsi İxtisasın şifri və adı İddia olunan elmi dərəcə Müdafiənin keçiriləcəyi yer
1 27.09.2023 Səfərov Abbas Tofik oğlu Azərbaycan iqtisadiyyatında aqrar sahənin sistemli transformasiyası İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı, N.Nərimanov küçəsi, 93.
2 27.09.2023 Ağayeva Xanım Yusif qızı Maşınqayırma sahələrinin iqtisadi inkişaf mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı, N.Nərimanov küçəsi, 93.
3 28.09.2023 İsmayılova Esmira Xəlil qızı Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadilli poeziyasında milli yaddaş və onun yaratdığı milli özünüifadə ənənəsi Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı şəh., Hüseyn Cavid prospekti, 117.
4 28.09.2023 Hüseynov Məmmədhüseyn Allahqulu oğlu Azərbaycan xalçaçılığında bədii-texniki varislik problemi Sənətşünaslıq 6218.01 - Dekorativ tətbiqi sənət Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 26
5 28.09.2023 Bayramova İradə Məhərrəm qızı Qacar dövrü geyimlərinin bədii xüsusiyyətləri Sənətşünaslıq 6218.01 - Dekorativ tətbiqi sənət Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası, Bakı şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 26
6 28.09.2023 Heybətova Aytən Cəfər Qulu qızı Paşa Qəlbinurun poeziyası Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı şəh.,Hüseyn Cavid prospekti, 117.
7 29.09.2023 Ramazanova Yulduz Böyük Ağa qızı Müxtəlif təyinatlı dizel mühərrikləri üçün Bakı və müasir baza yağları əsasında yüksək keyfiyyətli motor yağlarının yaradılması Texnika elmləri 2314.01 - Neft kimyası Elmlər doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Y.H.Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı ş., Xocalı prospekti, 30
8 29.09.2023 Bağırzadə Nəcibə Kamal qızı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin elmi və publisistik yaradıcılığında milli təfəkkür və dil məsələsi Filologiya elmləri 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid - 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi, 53
9 29.09.2023 Qafarova Xanımana Rüstəm qızı Vərəsəlik münasibətlərinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyi Hüquq elmləri 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəh., Zahid Xəlilov-33
10 29.09.2023 İsmayılov Kamran Novruz oğlu Cümhuriyyət dövründə Azərbaycan bölgələrində ictimai-siyasi proseslər (1918-1920-ci illər) Tarix 5503.02 - Vətən tarixi Elmlər doktoru AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu, Bakı şəh., H.Cavid prospekti, 115.
11 29.09.2023 Əlizadə Hüseyn Oktay oğlu İnformasiya hüquq pozuntuları və informasiya-hüquqi məsuliyyət:nəzəri və təcrübi aspektlər Hüquq elmləri 5614.01 - İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ Fəlsəfə doktoru Bakı Dövlət Universiteti, Bakı şəh., Zahid Xəlilov-33
12 29.09.2023 Hüseynli Samirə Fərhad qızı Hərbi çağırış yaşında olan gənclərdə görmə orqanı patologiyasının ilkin diaqnostik kriteriyalarının və monitorinqinin aparılmasının təkmilləşdirilməsinin qiymətləndirilməsi Tibb elmləri 3219.01 - Göz xəstəlikləri Fəlsəfə doktoru Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Bakı., Cavadxan küç..32/15
13 02.10.2023 Məmmədova Samirə İkram qızı German dillərində etruskizmlər Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, R.Behbudov küç 134.
14 02.10.2023 Məmmədəliyeva Fərəh Məmmədəli qızı Termiki davamlı polisulfoimidlərin alınması və onlar əsasında kompozisiya materiallarının hazırlanması Kimya 2304.01 - Makromolekullar kimyası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu, Sumqayıt şəhəri, S.Vurğun küç. 124
15 02.10.2023 Rəcəbova Südabə Şəmsəddin qızı İngilis dilində rəsmi-işgüzar üslub Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, R.Behbudov küç 134.
16 03.10.2023 Abdullayeva Qızılgül Ağəli qızı XVII əsr Azərbaycan ədəbi dili Filologiya elmləri 5706.01 - Azərbaycan dili Elmlər doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı., H.Cavid prospekti 115.
17 04.10.2023 Mikayılova Azadə Ramazan qızı Kontekstual sinonimlər və onların mətndüzəltmə funksiyası (ingilisdilli bədii nəsr nümunələri əsasında) Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, R.Behbudov küç 134.
18 04.10.2023 İsayeva Xəyalə Məclum qızı İngilis dili mətnlərində mənanın inkişafı Filologiya elmləri 5708.01 - German dilləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dillər Universiteti, Bakı, R.Behbudov küç 134.
19 06.10.2023 Əkbərova Aysel Təyyar qızı Azərbaycan Respublikasında vaxtından əvvəl doğulmuşların retinopatiyasının yayılması, erkən diaqnostikası və monitorinqi Tibb elmləri 3219.01 - Göz xəstəlikləri Fəlsəfə doktoru Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi, Bakı., Cavadxan küç..32/15
20 06.10.2023 Yadulla Mehriban Yadulla qızı Milli iqtisadiyyatın səmərəliliyinin xarici ticarət problemləri İqtisad elmləri 5307.01 - İqtisadi nəzəriyyə Elmlər doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin İqtisadiyyat İnstitutu, Bakı şəh., H.Cavid pr., 115
21 06.10.2023 İbrahimli Uğur Azad oğlu Xarici investisiyaların dövlət tənzimlənməsi – dünya təcrübəsi və Azərbaycan iqtisadiyyatı İqtisad elmləri 5310.01 - Dünya iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, İstiqlaliyyət küç.,6
22 08.10.2023 Hacızadə Nurlan Elşən oğlu Azərbaycan Respublikasında enerji infrastrukturunda texniki tənzimləmənin təşkilati-iqtisadi mexanizminin təkmilləşdirilməsi İqtisad elmləri 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı, N.Nərimanov küçəsi, 93.
23 10.10.2023 Babayeva Samirə Oqtay qızı Söyləmin kommunikativliyinin müəyyən edilməsi Filologiya elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Fəlsəfə doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı., H.Cavid prospekti 115.
24 10.10.2023 Məmmədova Məlahət Tağı qızı Modifikasiya olunmuş seolit və Metal – oksid katalizatorlari üzərində C4 – C8 parafinlərdən izoalkanlarin və etilbenzoldan stirolun alinma Proseslərinin işlənilməsi Kimya 2314.01 - Neft kimyası Elmlər doktoru Azərbaycan Pespublikasi Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prosesləri İnstitutu, Bakı şəhəri, Xocalı prospekti 30
25 10.10.2023 Qurbanova Aynurə Nəriman qızı Formal xəbəri olmayan konstruksiyaların eksperimental-fonetik tədqiqi Filologiya elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Fəlsəfə doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı., H.Cavid prospekti 115.
26 11.10.2023 Şükürova Aytən Akif qızı Aqrobiznes məhsullarının reallaşdırılması sisteminin təkmilləşdirilməsi İqtisad elmləri 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Kooperasiya Universiteti, Bakı, N.Nərimanov küçəsi, 93.
27 13.10.2023 Abdullayeva Elnurə Tofiq qızı XX əsr Cənubi Azərbaycan poeziyasında milli kimlik mübarizəsinin bədii əksi Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Bakı şəh., Hüseyn Cavid prospekti, 117.
28 18.10.2023 Məlikova Leyli Əfras qızı Makromaliyyə sabitliyinin təmin edilməsində fiskal tənzimləməsinin rolu İqtisad elmləri 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, İstiqlaliyyət küç.,6
29 18.10.2023 Hüseynov Nicat Hüseyn oğlu Azərbaycanda həyat sığortasının formalaşması və inkişaf istiqamətləri İqtisad elmləri 5301.01 - Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Bakı, İstiqlaliyyət küç.,6
30 20.10.2023 Aslanov Camaləddin Nurəddin oğlu Mövzu: Fontan armaturlarının bağlayıcı quruluşlarının sürtünmədə yeyilməyə davamlılığının artırılmasının və layihələndirilməsinin elmi əsasları Texnika elmləri 3313.02 - Maşınlar, avadanlıqlar və proseslər Elmlər doktoru Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti 34.
31 20.10.2023 Həsənova Aynur Məzahir qızı XX əsrdə Azərbaycan yazıçılar birliyindəki ədəbi müzakirələrin yaradıcılıq prosesləri və ədib talelərinə təsiri Filologiya elmləri 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi, Bakı şəhəri, İstiqlaliyyət küçəsi, 53
32 20.10.2023 Həşimov Rövşən Fikrət o. Aşağı temperaturlarda LaxBa1-xMnO3 bərk məhlullarının kristal və maqnit quruyluşları Fizika 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu, Bakı şəh., H. Cavid pr. 131
33 20.10.2023 Verdiyeva Nuranə Əlişir qızı TlInSe2 kristallarının elektrofiziki xassələrinə lantanoid elementlərinin (Dy, Eu) və ionlaşdırıcı şüaların təsiri Fizika 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu, Bakı şəh., H. Cavid pr. 131
34 24.10.2023 Şirinova Gülnar Fəqan qızı Boz qonur torpaqların münbitliyinin bərpasının mikrobioloji göstəricilərə görə modelləşdirilməsi Biologiya elmləri 2414.01 - Mikrobiologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu, Bakı ş., M. Müşfiq küçəsi, 103.
35 24.10.2023 Vəliyeva Səfurə Sahib qızı Örtülü şəraitdə becərilən tropik bitkilərin mikobiotası və onların patogen növlərinin ekobiologiyası Biologiya elmləri 2430.01 - Mikologiya Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu, Bakı ş., M. Müşfiq küçəsi, 103.
36 25.10.2023 Məmmədova Humay İbrahim qızı As – Ge – Se və As – Ge – Te şüşəvari yarımkeçirici sistemlərin lokal quruluşu və fonon spektri Fizika 2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası Fəlsəfə doktoru Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi Fizika İnstitutu, Bakı şəh., H. Cavid pr. 131
37 07.11.2023 Abbasov Ədalət Məhəmmədəli oğlu Müasir Azərbaycan ədəbi dilində sadə cümlənin sintaktik semantikası Filologiya elmləri 5706.01 - Azərbaycan dili Elmlər doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı., H.Cavid prospekti 115.
38 14.11.2023 Əlizadə Aynur Əhməd qızı Kompüter-öyrədici proqramlar üçün avtomatik lüğətlərin tərtib olunması prinsipləri Filologiya elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Fəlsəfə doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı., H.Cavid prospekti 115.
39 14.11.2023 Mahmudova Firəngiz Şirin qızı Amerika, Rus və Azərbaycan diskurslarında "vətənpərvərlik" freyminin verballaşma yolları Filologiya elmləri 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Fəlsəfə doktoru AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Bakı., H.Cavid prospekti 115.

Qeyd: Dissertasiya müdafiələri ilə bağlı rəy və təkliflərinizi saytın "Əlaqə" bölməsindən müraciət etməklə təqdim edə bilərsiniz.