Bağla
Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
İxtisasın şifri və adı Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BFD 2.13/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
2 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) BFD 2.40/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
3 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi BFD 2.40/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
4 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) BFD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
5 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi BFD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
6 Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu FƏLSƏFƏ 7213.01 - Dinşünaslıq BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
7 Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu FƏLSƏFƏ 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
8 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya BFD 4.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
9 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya BFD 4.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
10 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri BFD 4.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
11 Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması BFD 4.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
12 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3211.01 - Psixiatriya BFD 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
13 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3223.01 - Sinir xəstəlikləri BFD 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
14 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3245.01 - Bərpa təbabəti, idman təbabəti, müalicəvi bədən tərbiyəsi, kurortologiya və fizioterapiya BFD 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
15 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası BFD 3.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
16 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 3326.01 - Toxuculuq və yüngül sənaye materialların və məhsullarının texnologiyası BFD 3.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
17 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu AQRAR ELMLƏR 2401.01 - Zoologiya BFD 3.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
18 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu AQRAR ELMLƏR 3109.01 - Baytarlıq elmləri (konkret sahə göstərilməklə: heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və terapiyası, heyvanların patologiyası və morfologiyası; baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiyası və immunologiyas BFD 3.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
19 Bakı Dövlət Universiteti SOSİOLOGİYA 6303.01 - Ümumi sosiologiya BFD 4.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
20 Bakı Dövlət Universiteti SOSİOLOGİYA 6310.01 - Sosial problemlər BFD 4.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
21 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.01 - Biofizika BED 3.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
22 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) BED 3.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
23 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BFD 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
24 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya BFD 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
25 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BFD 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
26 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 2409.01 - Genetika BFD 4.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
27 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3224.01 - Onkologiya BFD 4.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
28 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5908.01 - Siyasi nəzəriyyə BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
29 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5909.01 - Dövlət idarəçiliyi BED 2.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
30 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5902.17 - Davamlı inkişafın idarə edilməsi BFD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
31 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası SİYASİ ELMLƏR 5909.01 - Dövlət idarəçiliyi BFD 2.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
32 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
33 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
34 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) BED 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
35 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3213.01 - Cərrahlıq BED 1.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
36 Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi Akademik M.A.Topçubaşov adına Elmi Cərrahiyyə Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3236.01 - Ürək-damar cərrahlığı BED 1.12 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
37 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
38 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
39 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
40 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3232.01 - Hematologiya və qanköçürmə BED 2.27 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
41 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BFD 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
42 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BFD 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
43 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) BFD 1.05/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
44 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BFD 1.27 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
45 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı BFD 1.27 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
46 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5719.01 - Folklorşünaslıq BFD 1.27 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
47 Naxçıvan Dövlət Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat BFD 4.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
48 Naxçıvan Dövlət Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması BFD 4.24 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
49 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu TARİX 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
50 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu TARİX 5503.02 - Vətən tarixi BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
51 AMEA İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi BFD 1.06 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
52 AMEA İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BFD 1.06 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
53 AMEA İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik BFD 1.06 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
54 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
55 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5609.01 - Əmək hüququ; sosial təminat hüququ BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
56 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5615.01 - Mülki proses BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
57 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
58 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
59 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya BED 1.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
60 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası BED 1.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
61 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2401.01 - Zoologiya BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
62 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2429.01 - Parazitologiya BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
63 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu FİZİKA 2207.01 - Atom və nüvə fizikası BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
64 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
65 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu TARİX 5503.02 - Vətən tarixi BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
66 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu TARİX 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
67 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu TARİX 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
68 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
69 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
70 Bakı Dövlət Universiteti KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya BED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
71 Bakı Dövlət Universiteti KİMYA 2317.01 - Nanokimya və nanomateriallar BED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
72 Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası SƏNƏTŞÜNASLIQ 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
73 Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
74 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu YER ELMLƏRİ 2503.01 - Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları BFD 1.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
75 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu YER ELMLƏRİ 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı BFD 1.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
76 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu TARİX 5502.01 - Ümumi tarix BFD 1.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
77 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu TARİX 5503.02 - Vətən tarixi BFD 1.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
78 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu TARİX 5505.01 - Tarixə dair digər elmlər BFD 1.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
79 Naxçıvan Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BFD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
80 Naxçıvan Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BFD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
81 Naxçıvan Dövlət Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (Amerika ədəbiyyatı) BFD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
82 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BFD 4.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
83 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya BFD 4.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
84 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3228.01 - Ftiziatriya BFD 4.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
85 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili BFD 4.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
86 Azərbaycan Tibb Universiteti ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya BFD 4.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
87 Bakı Dövlət Universiteti PSİXOLOGİYA 6107.01 - Ümumi psixologiya BFD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
88 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları BED 2.44 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
89 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5614.01 - İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ BED 2.44 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
90 Milli Aviasiya Akademiyası HÜQUQ ELMLƏRİ 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
91 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
92 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
93 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
94 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi BED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
95 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
96 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri BED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
97 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
98 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
99 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5309.01 - Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
100 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
101 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5713.01 - Sami dilləri BED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
102 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
103 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyat(ərəb ədəbiyyatı) BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
104 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyat(fars ədəbiyyatı) BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
105 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu KİMYA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı BED 1.22 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
106 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu KİMYA 2305.01 - Nüvə kimyası BED 1.22 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
107 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası BED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
108 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu KİMYA 2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası BED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
109 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları BED 2.44 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
110 Bakı Dövlət Universiteti HÜQUQ ELMLƏRİ 5614.01 - İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ BED 2.44 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
111 Milli Aviasiya Akademiyası HÜQUQ ELMLƏRİ 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
112 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya BED 4.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
113 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya BED 4.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
114 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3240.01 - Gigiyena BED 4.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
115 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya BFD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
116 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2401.01 - Zoologiya BFD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
117 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2429.01 - Parazitologiya BFD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
118 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya BFD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
119 Bakı Dövlət Universiteti FİZİKA 2206.01 - Molekulyar fizika BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
120 Bakı Dövlət Universiteti FİZİKA 2211.01 - Bərk cisimlər fizikası BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
121 Bakı Dövlət Universiteti FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
122 Bakı Dövlət Universiteti PSİXOLOGİYA 6104.01 - Pedaqoji psixologiya BFD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
123 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları BED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
124 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
125 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
126 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
127 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
128 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3242.01 - Patoloji anatomiya BED 4.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
129 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya BED 4.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
130 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5309.01 - Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti BFD 4.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
131 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti İQTİSAD ELMLƏRİ 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması BFD 4.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
132 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
133 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
134 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5707.01 - Slavyan dilləri BFD 2.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
135 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid BFD 2.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
136 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı BFD 2.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
137 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) BFD 2.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
138 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu SOSİOLOGİYA 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi BFD 3.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
139 Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu SOSİOLOGİYA 6313.01 - Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər BFD 3.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
140 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1204.01 - Həndəsə BED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
141 Bakı Dövlət Universiteti RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər BED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
142 Bakı Dövlət Universiteti YER ELMLƏRİ 2503.01 - Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları BED 2.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
143 Bakı Dövlət Universiteti YER ELMLƏRİ 2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya BED 2.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
144 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu AQRAR ELMLƏR 3103.04 - Seleksiya və toxumçuluq BED 3.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
145 Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu AQRAR ELMLƏR 3103.07 - Bitkiçilik BED 3.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
146 Bakı Dövlət Universiteti MEXANİKA 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası BED 4.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
147 Bakı Dövlət Universiteti MEXANİKA 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası BED 4.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
148 AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
149 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
150 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
151 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
152 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu AQRAR ELMLƏR 2401.01 - Zoologiya BFD 1.09/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
153 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu AQRAR ELMLƏR 2429.01 - Parazitologiya BFD 1.09/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
154 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya BFD 1.16/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
155 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2314.01 - Neft kimyası BFD 1.16/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
156 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi BFD 1.16/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
157 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri BFD 2.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
158 Azərbaycan Dillər Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5709.01 - Roman dilləri BFD 2.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
159 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili BFD 2.13/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
160 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5707.01 - Slavyan dilləri BFD 2.13/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
161 Bakı Slavyan Universiteti FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) BFD 2.13/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
162 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) BED 2.40/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
163 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi BED 2.40/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
164 Azərbaycan Tibb Universiteti TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya BED 2.27/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
165 Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
166 Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
167 Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
168 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2308.01 - Elektrokimya BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
169 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
170 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
171 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
172 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
173 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu TEXNİKA ELMLƏRİ 3349.01 - Qaz emalı proseslərinin kimyası və texnologiyası BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
174 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2314.01 - Neft kimyası BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
175 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2023