Elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
İxtisasın şifri və adı Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2308.01 - Elektrokimya BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
2 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
3 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
4 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
5 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
6 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 3349.01 - Qaz emalı proseslərinin kimyası və texnologiyası BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
7 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 2314.01 - Neft kimyası BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
8 Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
9 Milli Aviasiya Akademiyası İQTİSAD ELMLƏRİ 5303.01 - Mühasibat uçotu BFD 4.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2023
10 Milli Aviasiya Akademiyası İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı BFD 4.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2023
11 Milli Aviasiya Akademiyası HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2023
12 Milli Aviasiya Akademiyası HÜQUQ ELMLƏRİ 5611.01 - Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2023