Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
İxtisasın şifri və adı Fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
2 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu BFD 2.40/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
3 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu BFD 2.40/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
4 PEDAQOGİKA 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (təhsilin sahələri və səviyyələri üzrə) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu BFD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
5 PEDAQOGİKA 5804.01 - Ümumi pedaqogika, pedaqogikanın və təhsilin tarixi Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu BFD 2.40 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
6 FƏLSƏFƏ 7213.01 - Dinşünaslıq Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
7 FƏLSƏFƏ 7214.01 - Dinin tarixi və fəlsəfəsi Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu BFD 4.03 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
8 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
9 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.22 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
10 İQTİSAD ELMLƏRİ 5304.01 - İqtisadi fəaliyyət növləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 4.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
11 İQTİSAD ELMLƏRİ 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti BFD 4.26 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
12 TİBB ELMLƏRİ 3211.01 - Psixiatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
13 TİBB ELMLƏRİ 3223.01 - Sinir xəstəlikləri Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
14 TİBB ELMLƏRİ 3245.01 - Bərpa təbabəti, idman təbabəti, müalicəvi bədən tərbiyəsi, kurortologiya və fizioterapiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 2.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
15 TEXNİKA ELMLƏRİ 3309.01 - Qida məhsullarının texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu BFD 3.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
16 TEXNİKA ELMLƏRİ 3326.01 - Toxuculuq və yüngül sənaye materialların və məhsullarının texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu BFD 3.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
17 AQRAR ELMLƏR 2401.01 - Zoologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 3.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
18 AQRAR ELMLƏR 3109.01 - Baytarlıq elmləri (konkret sahə göstərilməklə: heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və terapiyası, heyvanların patologiyası və morfologiyası; baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiyası və immunologiyas Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 3.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
19 SOSİOLOGİYA 6303.01 - Ümumi sosiologiya Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
20 SOSİOLOGİYA 6310.01 - Sosial problemlər Bakı Dövlət Universiteti BFD 4.25 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
21 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.01 - Biofizika Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 3.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
22 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 3.11 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
23 TARİX 3356.01 - Kitabxanaşünaslıq, biblioqrafiyaşünaslıq və kitabşünaslıq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
24 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BED 1.30 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
25 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi AMEA İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
26 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili AMEA İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
27 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5714.01 - Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji dilçilik AMEA İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
28 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
29 HÜQUQ ELMLƏRİ 5609.01 - Əmək hüququ; sosial təminat hüququ Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
30 HÜQUQ ELMLƏRİ 5615.01 - Mülki proses Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.44 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
31 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
32 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BED 1.07 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
33 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2406.02 - Biokimya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu BED 1.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
34 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2411.01 - İnsan və heyvan fiziologiyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu BED 1.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
35 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2401.01 - Zoologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
36 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2429.01 - Parazitologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BED 1.09 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
37 FİZİKA 2207.01 - Atom və nüvə fizikası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
38 FİZİKA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
39 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
40 TARİX 5507.01 - Beynəlxalq münasibətlər tarixi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
41 TARİX 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BED 1.30/1 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
42 TİBB ELMLƏRİ 2407.01 - Hüceyrə biologiyası, sitologiya və histologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
43 TİBB ELMLƏRİ 3241.01 - İnsan anatomiyası Azərbaycan Tibb Universiteti BED 2.08 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
44 KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya Bakı Dövlət Universiteti BED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
45 KİMYA 2317.01 - Nanokimya və nanomateriallar Bakı Dövlət Universiteti BED 2.16 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
46 SƏNƏTŞÜNASLIQ 5801.01 - Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (musiqinin tədrisi metodikası) Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
47 SƏNƏTŞÜNASLIQ 6213.01 - Musiqi sənəti Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyası BED 2.36 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
48 YER ELMLƏRİ 2503.01 - Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu BFD 1.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
49 YER ELMLƏRİ 2521.01 - Neft və qaz yataqlarının geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Geologiya və Geofizika İnstitutu BFD 1.01 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
50 TARİX 5502.01 - Ümumi tarix Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BFD 1.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
51 TARİX 5503.02 - Vətən tarixi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BFD 1.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
52 TARİX 5505.01 - Tarixə dair digər elmlər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Abbasqulu Ağa Bakıxanov adına Tarix və Etnologiya İnstitutu BFD 1.30 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
53 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili Naxçıvan Dövlət Universiteti BFD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
54 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Naxçıvan Dövlət Universiteti BFD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
55 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (Amerika ədəbiyyatı) Naxçıvan Dövlət Universiteti BFD 2.39 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
56 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
57 TİBB ELMLƏRİ 3218.01 - Kardiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
58 TİBB ELMLƏRİ 3228.01 - Ftiziatriya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.17 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
59 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.01 - Dərmanların alınma texnologiyası, əczaçılıq işinin təşkili Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
60 ƏCZAÇILIQ ELMLƏRİ 3400.02 - Əczaçılıq kimyası, farmakoqnoziya Azərbaycan Tibb Universiteti BFD 4.18 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
61 PSİXOLOGİYA 6107.01 - Ümumi psixologiya Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
62 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları Bakı Dövlət Universiteti BED 2.44 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
63 HÜQUQ ELMLƏRİ 5614.01 - İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ Bakı Dövlət Universiteti BED 2.44 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
64 HÜQUQ ELMLƏRİ 5608.01 - Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
65 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
66 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
67 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BFD 1.06/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
68 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5704.01 - Dil nəzəriyyəsi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
69 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
70 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5710.01 - Türk dilləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
71 İQTİSAD ELMLƏRİ 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
72 İQTİSAD ELMLƏRİ 5308.01 - Ümumi iqtisadiyyat Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
73 İQTİSAD ELMLƏRİ 5309.01 - Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
74 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi İqtisadiyyat İnstitutu BED 1.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
75 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5713.01 - Sami dilləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İmadəddin Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu BED 1.06 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
76 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
77 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyat(ərəb ədəbiyyatı) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
78 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyat(fars ədəbiyyatı) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu BED 1.18 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
79 KİMYA 2225.01 - Radiasiya materialşünaslığı Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.22 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
80 KİMYA 2305.01 - Nüvə kimyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Radiasiya Problemləri İnstitutu BED 1.22 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
81 KİMYA 2304.01 - Makromolekullar kimyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu BED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
82 KİMYA 2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Polimer Materialları İnstitutu BED 1.28 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
83 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları Bakı Dövlət Universiteti BED 2.44 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
84 HÜQUQ ELMLƏRİ 5614.01 - İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ Bakı Dövlət Universiteti BED 2.44 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
85 HÜQUQ ELMLƏRİ 5607.01 - Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
86 TİBB ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
87 TİBB ELMLƏRİ 3202.01 - Epidemiologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
88 TİBB ELMLƏRİ 3240.01 - Gigiyena Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.19 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
89 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
90 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2401.01 - Zoologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
91 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2429.01 - Parazitologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
92 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 3209.01 - Farmakologiya, klinik farmakologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 1.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
93 FİZİKA 2206.01 - Molekulyar fizika Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
94 FİZİKA 2211.01 - Bərk cisimlər fizikası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
95 FİZİKA 2222.01 - Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.19 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
96 PSİXOLOGİYA 6104.01 - Pedaqoji psixologiya Bakı Dövlət Universiteti BFD 2.43 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
97 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5509.01 - Tarixşünaslıq, mənbəşünaslıq və tarixi tədqiqat üsulları Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
98 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
99 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BED 1.05 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
100 FƏLSƏFƏ 7210.01 - Fəlsəfə tarixi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
101 FƏLSƏFƏ 7212.01 - Etika Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BED 1.33 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
102 TİBB ELMLƏRİ 3242.01 - Patoloji anatomiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
103 TİBB ELMLƏRİ 3243.01 - Patoloji fiziologiya Azərbaycan Tibb Universiteti BED 4.20 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
104 İQTİSAD ELMLƏRİ 5309.01 - Sənayenin təşkili və dövlət siyasəti Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti BFD 4.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
105 İQTİSAD ELMLƏRİ 5311.01 - Müəssisələrin təşkili və idarə olunması Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti BFD 4.21 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
106 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
107 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5716.01 - Azərbaycan ədəbiyyatı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
108 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5707.01 - Slavyan dilləri Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
109 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5715.01 - Ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
110 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5717.01 - Türk xalqları ədəbiyyatı Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
111 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
112 SOSİOLOGİYA 6312.01 - Sosiologiyanın nəzəriyyəsi, metodologiyası və tarixi Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 3.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
113 SOSİOLOGİYA 6313.01 - Sosial struktur, sosial institutlar və proseslər Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu BFD 3.09 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
114 RİYAZİYYAT 1204.01 - Həndəsə Bakı Dövlət Universiteti BED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
115 RİYAZİYYAT 1211.01 - Diferensial tənliklər Bakı Dövlət Universiteti BED 2.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
116 YER ELMLƏRİ 2503.01 - Geokimya, faydalı qazıntıların geokimyəvi axtarış üsulları Bakı Dövlət Universiteti BED 2.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
117 YER ELMLƏRİ 2520.01 - Bərk faydalı qazıntıların geologiyası, axtarışı və kəşfiyyatı, minerageniya Bakı Dövlət Universiteti BED 2.21 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
118 AQRAR ELMLƏR 3103.04 - Seleksiya və toxumçuluq Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu BED 3.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
119 AQRAR ELMLƏR 3103.07 - Bitkiçilik Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Tərəvəzçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu BED 3.10 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
120 MEXANİKA 2002.01 - Deformasiya olunan bərk cisim mexanikası Bakı Dövlət Universiteti BED 4.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
121 MEXANİKA 2003.01 - Maye, qaz və plazma mexanikası Bakı Dövlət Universiteti BED 4.23 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2025
122 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu BFD 1.05 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
123 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2414.01 - Mikrobiologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
124 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə) Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
125 BİOLOGİYA ELMLƏRİ 2430.01 - Mikologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Mikrobiologiya İnstitutu BFD 1.07 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
126 AQRAR ELMLƏR 2401.01 - Zoologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 1.09/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
127 AQRAR ELMLƏR 2429.01 - Parazitologiya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi Zoologiya İnstitutu BFD 1.09/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
128 KİMYA 2306.01 - Üzvi kimya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
129 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
130 KİMYA 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
131 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5708.01 - German dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BFD 2.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
132 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5709.01 - Roman dilləri Azərbaycan Dillər Universiteti BFD 2.12 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
133 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5706.01 - Azərbaycan dili Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
134 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5707.01 - Slavyan dilləri Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
135 FİLOLOGİYA ELMLƏRİ 5718.01 - Dünya ədəbiyyatı (konkret ədəbiyyat göstərilməklə) Bakı Slavyan Universiteti BFD 2.13/1 fəlsəfə doktoru 01.11.2025
136 TİBB ELMLƏRİ 3205.01 - Daxili xəstəliklər Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
137 TİBB ELMLƏRİ 3212.01 - Səhiyyə və onun təşkili Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
138 TİBB ELMLƏRİ 3219.01 - Göz xəstəlikləri Akademik Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzi BED 1.03 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.11.2024
139 KİMYA 2308.01 - Elektrokimya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
140 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
141 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
142 TEXNİKA ELMLƏRİ 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
143 TEXNİKA ELMLƏRİ 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
144 TEXNİKA ELMLƏRİ 3349.01 - Qaz emalı proseslərinin kimyası və texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
145 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
146 KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2023