Elmi dərəcə verilən
elm sahəsi
İxtisasın şifri və adı Fəaliyyət göstərdiyi elmi müəssisə (təşkilat) və ya ali təhsil müəssisəsi Qeydiyyat
nömrəsi
Elmi dərəcənin veriməsi ilə bağlı səlahiyyəti Səlahiyyət müddətinin
bitmə tarixi
1 KİMYA 2308.01 - Elektrokimya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
2 KİMYA 2303.01 - Qeyri-üzvi kimya Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
3 KİMYA 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu BFD 1.15 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
4 KİMYA 3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
5 KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
6 KİMYA 3349.01 - Qaz emalı proseslərinin kimyası və texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BED 1.17 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 30.12.2023
7 KİMYA 2314.01 - Neft kimyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
8 KİMYA 3321.01 - Neft-qaz-daş kömür emalı və texnologiyası Azərbaycan Respublikasının Elm və Təhsil Nazirliyi akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu BFD 1.16 fəlsəfə doktoru 30.12.2023
9 İQTİSAD ELMLƏRİ 5303.01 - Mühasibat uçotu Milli Aviasiya Akademiyası BFD 4.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2023
10 İQTİSAD ELMLƏRİ 5312.01 - Sahə iqtisadiyyatı Milli Aviasiya Akademiyası BFD 4.15 fəlsəfə doktoru 01.11.2023
11 HÜQUQ ELMLƏRİ 5603.01 - Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2023
12 HÜQUQ ELMLƏRİ 5611.01 - Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ Milli Aviasiya Akademiyası BED 2.45 elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru 01.07.2023