Bağla


Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədri

Famil Front oğlu Mustafayev

İqtisad elmləri doktoru, professor

 

18 sentyabr 1966-cı ildə Salyan rayonunda anadan olmuşdur.

Təhsili:

1984-1989-cu illərdə Rusiya Federasiyası Rostov Dövlət Universitetinin İqtisadiyyat fakültəsində siyasi iqtisad ixtisası üzrə təhsil almış və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

1998-2002-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində hüquqşünaslıq ixtisası üzrə təhsil almış və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.

 

Əmək fəaliyyəti:

1989-1992-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetində “Siyasi iqtisad” kafedrasında müəllim,

1992-2000-ci illərdə iqtisadiyyat sahəsində bir sıra nazirlik və dövlət komitələrində məsul vəzifələrdə işləmişdir.

2001-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində “İqtisadi nəzəriyyə-2” kafedrasının baş müəllimi,

2004-2015-ci illərdə “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası” Elmi Mərkəzinin direktor müavini,

2015-2016-cı illərdə Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirinin müşaviri,

2016-2018-ci illərdə Təhsil Nazirliyi yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru vəzifələrində çalışmışdır.

2018-2019-cu illərdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyası sədrinin vəzifələrini icra edən sədr müavini işləmişdir.

2019-cu ilin 21 iyun tarixindən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının sədridir.

 

Elmi-pedaqoji fəaliyyəti:

1989-1992-ci illərdə Azərbaycan Texniki Universitetində müəllim, 2001-2009-cu illərdə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində baş müəllim, 2009-2014-cü illərdə dosent, 2014-2019-cu illərdə professor vəzifələrində çalışmışdır.

1998-ci ildə “Keçid dövründə çoxukladlı iqtisadiyyatın formalaşmasında özəlləşdirmənin rolu” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edərək İqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsini,

2010-cu ildə “Transformasiya şəraitində makroiqtisadi proseslərin dövlət tənzimlənməsi problemləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə edərək İqtisad üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının qərarı ilə 2009-cu ildə dosent elmi adını, 2014-cü ildə professor elmi adını almışdır.

60-dan çox elmi əsərin - məqalə, dərslik, dərs vəsaitləri, tədris proqramları və iki monoqrafiyanın müəllifidir.

 

Ailəlidir, iki övladı var.

 

Famil Mustafayev