S.s İxtisasın şifri İxtisaslar Elm sahələri
1 5602.01 Ümumi nəzəriyyə və üsullar hüquq
2 5603.01 Beynəlxalq hüquq; insan hüquqları hüquq
3 5606.01 Dövlət və hüquq nəzəriyyəsi və tarixi; hüquq və dövlət haqqında təlimlər tarixi hüquq
4 5607.01 Konstitusiya hüququ; bələdiyyə hüququ hüquq
5 5608.01 Mülki hüquq; sahibkarlıq hüququ; ailə hüququ; beynəlxalq xüsusi hüquq hüquq
6 5609.01 Əmək hüququ; sosial təminat hüququ hüquq
7 5610.01 Təbii ehtiyatlar hüququ; aqrar hüquq; ekologiya hüququ hüquq
8 5611.01 Cinayət hüququ və kriminologiya; cəza-icra hüququ hüquq
9 5612.01 Cinayət prosesi, kriminalistika və məhkəmə ekspertizası; əməliyyat-axtarış fəaliyyəti hüquq
10 5613.01 Məhkəmə hakimiyyəti; prokurorluq və vəkillik fəaliyyəti, hüquq mühafizə fəaliyyətinin təşkili hüquq
11 5614.01 İnzibati hüquq; maliyyə hüququ; informasiya hüququ hüquq
12 5615.01 Mülki proses hüquq