Bağla


Beynəlxalq xülasələndirmə və indeksləmə sistemləri (bazaları)
1 Web of Science
2 SCOPUS
3 Springer
4 Compendex
5 Ulakbim
6 INSPEC-Direct
7 AGRIS (Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi üçün)