Bağla


Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Advanced Mathematical Models & Applications (riyaziyyat üzrə) Jomard Publishing
2 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri (ingilis dilində) / Proceedings of the İnstitute of Mathematics and Mechanics (riyaziyyat üzrə) Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
4 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə prosesləri buraxılışı AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
5 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Mexanika buraxılışı (ingilis dilində) / Transactions (mexanika üzrə) AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
6 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat buraxılışı (ingilis dilində) / Transactions (riyaziyyat üzrə) AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
7 Applied and Computational Mathematics (ingilis dilində) AMEA, AR Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
8 Azerbaijan Journal of High Perfomance Computing ADNSU Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasınını nəzdində HPC (Yüksək Məhsuldarlı Hesablamalar) Elmi-Tədqiqat Mərkəzi
9 Azerbaijan Journal of Mathematics (ingilis dilində) Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası (riyaziyyat üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Baku Mathematical Journal Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
12 Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics (riyaziyyat üzrə) Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası
13 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
14 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
15 Elmi xəbərlər. Təbiət və texnika elmləri bölməsi Sumqayıt Dövlət Universiteti
16 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
17 Journal of Contemporary Applied Mathematics Prof. Rakib Əfəndiyev (BDU Tətbiqi riyaziyyat kafedrası)
18 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
19 Mathematics and Computer Science. Journal of Baku Engineering University (riyaziyyat üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
20 Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
21 Proceedings of the Institute of Applied Mathematics Bakı Dövlət Universiteti
22 TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Advanced Mathematical Models & Applications (riyaziyyat üzrə) Jomard Publishing
2 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri (ingilis dilində) / Proceedings of the İnstitute of Mathematics and Mechanics (riyaziyyat üzrə) Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
4 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə prosesləri buraxılışı AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
5 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Mexanika buraxılışı (ingilis dilində) / Transactions (mexanika üzrə) AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
6 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat buraxılışı (ingilis dilində) / Transactions (riyaziyyat üzrə) AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
7 Applied and Computational Mathematics (ingilis dilində) AMEA, AR Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
8 Azerbaijan Journal of High Perfomance Computing ADNSU Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasınını nəzdində HPC (Yüksək Məhsuldarlı Hesablamalar) Elmi-Tədqiqat Mərkəzi
9 Azerbaijan Journal of Mathematics (ingilis dilində) Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası (riyaziyyat üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Baku Mathematical Journal Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
12 Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics (riyaziyyat üzrə) Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası
13 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
14 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
15 Elmi xəbərlər. Təbiət və texnika elmləri bölməsi Sumqayıt Dövlət Universiteti
16 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
17 Journal of Contemporary Applied Mathematics Prof. Rakib Əfəndiyev (BDU Tətbiqi riyaziyyat kafedrası)
18 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
19 Mathematics and Computer Science. Journal of Baku Engineering University (riyaziyyat üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
20 Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
21 Proceedings of the Institute of Applied Mathematics Bakı Dövlət Universiteti
22 TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Advanced Mathematical Models & Applications (riyaziyyat üzrə) Jomard Publishing
2 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri (ingilis dilində) / Proceedings of the İnstitute of Mathematics and Mechanics (riyaziyyat üzrə) AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
4 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Mexanika buraxılışı (ingilis dilində) / Transactions (mexanika üzrə) AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
5 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat buraxılışı (ingilis dilində) / Transactions (riyaziyyat üzrə) AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
6 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə prosesləri buraxılışı AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
7 Applied and Computational Mathematics (ingilis dilində) AMEA, AR Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
8 Azerbaijan Journal of High Perfomance Computing ADNSU Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasınını nəzdində HPC (Yüksək Məhsuldarlı Hesablamalar) Elmi-Tədqiqat Mərkəzi
9 Azerbaijan Journal of Mathematics (ingilis dilində) Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası (riyaziyyat üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics (riyaziyyat üzrə) Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası
12 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
13 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
14 Elmi xəbərlər. Təbiət və texnika elmləri bölməsi Sumqayıt Dövlət Universiteti
15 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
16 Journal of Contemporary Applied Mathematics Prof. Rakib Əfəndiyev (BDU Tətbiqi riyaziyyat kafedrası)
17 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
18 Mathematics and Computer Science. Journal of Baku Engineering University (riyaziyyat üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
19 Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
20 Proceedings of the Institute of Applied Mathematics Bakı Dövlət Universiteti
21 TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Advanced Mathematical Models & Applications (riyaziyyat üzrə) Jomard Publishing
2 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri (ingilis dilində) / Proceedings of the İnstitute of Mathematics and Mechanics (riyaziyyat üzrə) AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
4 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. İnformatika və idarəetmə problemlər buraxılışı AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
5 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Mexanika buraxılışı (ingilis dilində) / Transactions (mexanika üzrə) AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
6 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat buraxılışı (ingilis dilində) / Transactions (riyaziyyat üzrə) AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
7 Applied and Computational Mathematics (ingilis dilində) AMEA, AR Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
8 Azerbaijan Journal of High Perfomance Computing ADNSU Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasınını nəzdində HPC (Yüksək Məhsuldarlı Hesablamalar) Elmi-Tədqiqat Mərkəzi
9 Azerbaijan Journal of Mathematics (ingilis dilində) Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası (riyaziyyat üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics (riyaziyyat üzrə) Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası
12 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
13 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
14 Elmi xəbərlər. Təbiət və texnika elmləri bölməsi Sumqayıt Dövlət Universiteti
15 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
16 Journal of Contemporary Applied Mathematics Prof. Rakib Əfəndiyev (BDU Tətbiqi riyaziyyat kafedrası)
17 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
18 Mathematics and Computer Science. Journal of Baku Engineering University (riyaziyyat üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
19 Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
20 Proceedings of the Institute of Applied Mathematics Bakı Dövlət Universiteti
21 TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Advanced Mathematical Models & Applications (riyaziyyat üzrə) Jomard Publishing
2 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri (ingilis dilində) / Proceedings of the İnstitute of Mathematics and Mechanics (riyaziyyat üzrə) AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
4 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat buraxılışı (ingilis dilində) / Transactions (riyaziyyat üzrə) AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
5 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Mexanika buraxılışı (ingilis dilində) / Transactions (mexanika üzrə) AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
6 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası.İnformatika və idarəetmə problemlər buraxılışı AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
7 Applied and Computational Mathematics (ingilis dilində) AMEA, AR Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
8 Azerbaijan Journal of High Perfomance Computing ADNSU Ümumi və tətbiqi riyaziyyat kafedrasınını nəzdində HPC(Yüksək Məhsuldarlı Hesablamalar) Elmi-Tədqiqat Mərkəzi
9 Azerbaijan Journal of Mathematics (ingilis dilində) Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası (riyaziyyat üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Caspian Journal of Applied Mathematics, Ecology and Economics (riyaziyyat üzrə) Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası
12 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
13 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
14 Elmi xəbərlər. Təbiət və texnika elmləri bölməsi Sumqayıt Dövlət Universiteti
15 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
16 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
17 Mathematics and Computer Science. Journal of Baku Engineering University (riyaziyyat üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
18 Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Proceedings of the Institute of Applied Mathematics Bakı Dövlət Universiteti
20 TWMS Journal of Pure and Applied Mathematics Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat Elmi Tədqiqat İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Advanced Mathematical Models &Applications Yusif Qasımov, Jomard Publishing
2 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri (ingilis dilində) AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat və mexanika buraxılışı (ingilis dilində) AMEA
5 Applied and Computational Mathematics (ingilis dilində) AMEA, Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
6 Azerbaijan Journal of Mathematics (ingilis dilində) Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti
7 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
8 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
9 Caspian Journal of Applied Mathematics. Ecology and Economics International Ecoenergy Academy
10 Elmi əsərlər. Fundamental Elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
11 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
12 Journal of Baku Engineering University. Mathematics and Computer Science Bakı Mühəndislik Universiteti
13 Journal of Contemporary Applied Mathematics Rakib Əfəndiyev
14 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (riyaziyyat elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
15 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər Naxçıvan Universitetinin rektoru, İsmayıl Əliyev
16 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan Dövlət Universiteti
17 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
18 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
20 Proceedings of the Institute of Applied Mathematics Bakı Dövlət Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri (ingilis dilində) AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA
3 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat və mexanika buraxılışı (ingilis dilində) AMEA
4 Applied and Computational Mathematics (ingilis dilində) AMEA, Azə rbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
5 Azerbaijan Journal of Mathematics (ingilis dilində) Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti
6 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
7 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
8 Caspian Journal of Applied Mathematics. Ecology and Economics Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası
9 Elmi Ə sərlər. Fundamental Elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
10 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
11 Journal of Baku Engineering University. Mathematics and Computer Science Bakı Mühəndislik Universiteti
12 Journal of Contemporary Applied Mathematics Prof. Rakib Əfəndiyev (BDU Tətbiqi riyaziyyat kafedrası)
13 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (riyaziyyat elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
14 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
15 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri (riyaziyyat elmləri üzrə) Naxçıvan Universiteti
16 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
17 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (riyaziyyat elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
18 Proceedings of the Institute of Applied Mathematics Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
2 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri (ingilis dilində) AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat və mexanika buraxılışı (ingilis dilində) AMEA
5 Applied and Computational Mathematics (ingilis dilində) AMEA, Azə rbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
6 Azerbaijan Journal of Mathematics (ingilis dilində) Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti
7 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
8 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
9 Caspian Journal of Applied Mathematics. Ecology and Economics Beynəlxalq Ekoenergetika Akademiyası
10 Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
11 Journal of Baku Engineering University. Mathematics and Computer Science Bakı Mühəndislik Universiteti
12 Journal of Contemporary Applied Mathematics Prof. Rakib Əfəndiyev (BDU Tətbiqi riyaziyyat kafedrası)
13 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (riyaziyyat elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
14 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan Dövlət Universiteti
15 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri (riyaziyyat elmləri üzrə) Naxçıvan Universiteti
16 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
17 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (riyaziyyat elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
18 Proceedings of the Institute of Applied Mathematics Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri (ingilis dilində) AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA
3 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat və mexanika buraxılışı (ingilis dilində) AMEA
4 Applied and Computational Mathematics (ingilis dilində) AMEA, Azə rbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
5 Azerbaijan Journal of Mathematics (ingilis dilində) Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti
6 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
7 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
8 Elmi Ə sərlər. Fundamental Elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
9 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
10 Journal of Qafqaz University. Mathematics and Informatics (riyaziyyat elmləri üzrə) Qafqaz Universiteti
11 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (riyaziyyat elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
12 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan Dövlət Universiteti
13 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
14 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
15 Proceedings of the Institute of Applied Mathematics Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutunun Əsərləri (ingilis dilində) AMEA Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA
3 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Riyaziyyat və mexanika buraxılışı (ingilis dilində) AMEA
4 Applied and Computational Mathematics (ingilis dilində) AMEA, Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, Bakı Dövlət Universitetinin Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu
5 Azerbaijan Journal of Mathematics (ingilis dilində) Azərbaycan Riyaziyyat Cəmiyyəti
6 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
7 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
8 Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
9 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
10 Journal of Qafqaz University. Mathematics and Informatics (riyaziyyat elmləri üzrə) Qafqaz Universiteti
11 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (riyaziyyat elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
12 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası. Naxçıvan Dövlət Universiteti
13 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
14 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
15 Proceedings of the Institute of Applied Mathematics Bakı Dövlət Universiteti Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutu