Bağla


Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Fizika və astronomiya AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
3 Azərbaycan astronomiya jurnalı (astronomiya üzrə) N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası (ŞAR)
4 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
5 Elmi əsərlər. Fizika- riyaziyyat və texnika elmləri seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
6 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
7 Elmi əsərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası Naxçıvan Bölməsi
8 Elmi məcmuələr Milli Aviasiya Akademiyası
9 Energetikanın problemləri Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC, Azərbaycan ElmiTədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu
10 Fizika (fizika üzrə) H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu
11 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
12 Journal of Low Dimensional Systems (fizika üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
13 Journal of Radiation Research (fizika üzrə) Radiasiya Problemləri İnstitutu
14 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
15 New Materials Compounds and Applications Jomard Publishing
16 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
17 Physics. Journal of Baku Engineering University (fizika üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Fizika və astronomiya AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
3 Azərbaycan astronomiya jurnalı (astronomiya üzrə) N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası (ŞAR)
4 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
5 Elmi əsərlər. Fizika- riyaziyyat və texnika elmləri seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
6 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
7 Elmi əsərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası Naxçıvan Bölməsi
8 Elmi məcmuələr Milli Aviasiya Akademiyası
9 Energetikanın problemləri Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC, Azərbaycan ElmiTədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu
10 Fizika (fizika üzrə) H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu
11 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
12 Journal of Low Dimensional Systems (fizika üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
13 Journal of Radiation Research (fizika üzrə) Radiasiya Problemləri İnstitutu
14 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
15 New Materials Compounds and Applications Jomard Publishing
16 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
17 Physics. Journal of Baku Engineering University (fizika üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Fizika və astronomiya AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
3 Azərbaycan astronomiya jurnalı (astronomiya üzrə) N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası (ŞAR)
4 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
5 Elmi əsərlər. Fizika- riyaziyyat və texnika elmləri seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
6 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
7 Elmi əsərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
8 Elmi məcmuələr Milli Aviasiya Akademiyası
9 Energetikanın problemləri AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC, Azərbaycan ElmiTədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu
10 Fizika (fizika üzrə) AMEA H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu
11 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
12 Journal of Low Dimensional Systems (fizika üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
13 Journal of Radiation Research (fizika üzrə) AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
14 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
15 New Materials Compounds and Applications Jomard Publishing
16 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
17 Physics. Journal of Baku Engineering University (fizika üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Fizika və astronomiya AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
3 Azərbaycan astronomiya jurnalı (astronomiya üzrə) N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası (ŞAR)
4 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası (fizika üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
5 Elmi əsərlər. Fizika- riyaziyyat və texnika elmləri seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
6 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
7 Elmi əsərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
8 Elmi məcmuələr Milli Aviasiya Akademiyası
9 Energetikanın problemləri AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC, Azərbaycan Elmi- Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu
10 Fizika (fizika üzrə) AMEA H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu
11 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
12 Journal of Low Dimensional Systems (fizika üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
13 Journal of Radiation Research (fizika üzrə) AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
14 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
15 New Materials Compounds and Applications Jomard Publishing
16 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
17 Physics. Journal of Baku Engineering University (fizika üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Fizika və astronomiya AMEA Fizika-Riyaziyyat və Texnika Elmləri Bölməsi
3 Azərbaycan astronomiya jurnalı (astronomiya üzrə) N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası (ŞAR)
4 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası (fizika üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
5 Elmi əsərlər. Fizika- riyaziyyat və texnika elmləri seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
6 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
7 Elmi məcmuələr Milli Aviasiya Akademiyası
8 Energetikanın problemləri AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC, Azərbaycan Elmi- Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu
9 Fizika (fizika üzrə) AMEA H.M.Abdullayev adına Fizika İnstitutu
10 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
11 Journal of Low Dimensional Systems (fizika üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
12 Journal of Radiation Research (fizika üzrə) AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
13 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
14 New Materials Compounds and Applications Jomard Publishing
15 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
16 Physics. Journal of Baku Engineering University (fizika üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
17 Xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA –nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Fizika və astronomiya buraxılışı AMEA
2 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası (astronomiya elmləri üzrə) AMEA Naxçıvan Bölməsi
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 Azərbaycan Astronomiya Jurnalı AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
5 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
6 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
7 Elmi əsərlər. Fundamental Elmlər (fizika elmləri üzrə) Azərbaycan Texniki Universiteti
8 Fizika AMEA Fizika İnstitutu
9 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
10 Journal of Baku Engineering University. Physics Bakı Mühəndislik Universiteti
11 Journal of Low Dimensional Systems Bakı Dövlət Universiteti
12 Journal of Radiation Research AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
13 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
14 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
15 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
16 New Materials Compounds and Applications Bakı Dövlət Universiteti, Jomard Publishing
17 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
18 Sun and Geosphere (astronomiya elmləri üzrə) (ingilis dilində) Kosmik Hava Tədqiqləri üzrə Balkan, Qara dəniz və Xəzər dənizi Regional Şəbəkəsi
19 Проблемы Энергетики (elektrofizika, elektrofiziki qurğular ixtisası üzrə) AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA –nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Fizika və astronomiya buraxılışı AMEA
2 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası (astronomiya elmləri üzrə) AMEA Naxçıvan Bölməsi
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 Azərbaycan Astronomiya Jurnalı AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
5 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri
6 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
7 Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər (fizika elmləri üzrə) Azərbaycan Texniki Universiteti
8 Fizika AMEA Fizika İnstitutu
9 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
10 Journal of Qafqaz University. Physics Bakı Mühəndislik Universiteti
11 Journal of Radiation Research (fizika üzrə) AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
12 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
13 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
14 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
15 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (fizika üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
16 Sun and Geosphere (astronomiya elmləri üzrə) (ingilis dilində) Kosmik Hava Tədqiqləri üzrə Balkan, Qara dəniz və Xəzər dənizi Regional Şəbəkəsi
17 Проблемы Энергетики (elektrofizika, elektrofiziki qurğular ixtisası üzrə) AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA –nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Fizika və astronomiya buraxılışı AMEA
2 AMEA Na xçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası (astronomiya elmləri üzrə) AMEA Naxçıvan Bölməsi
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 Azərbaycan Astronomiya Jurnalı AMEA N. Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
5 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
6 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
7 Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər (fizika elmləri üzrə) Azərbaycan Texniki Universiteti
8 Fizika AMEA Fizika İnstitutu
9 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
10 Journal of Baku Engineering University. Physics Bakı Mühəndislik Universiteti
11 Journal of Radiation Research (fizika üzrə) AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
12 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
13 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
14 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
15 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (fizika üzrə_ Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
16 Sun and Geosphere (astronomiya elmləri üzrə) (ingilis dilində) Kosmik Hava Tədqiqləri üzrə Balkan, Qara dəniz və Xəzər dənizi Regional Şəbəkəsi
17 Проблемы Энергетики (elektrofizika, elektrofiziki qurğular ixtisası üzrə) AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA –nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Fizika və astronomiya buraxılışı AMEA
2 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası (astronomiya elmləri üzrə) AMEA Naxçıvan Bölməsi
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 Azərbaycan Astronomiya Jurnalı AMEA N. Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
5 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
6 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
7 Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər (fizika elmləri üzrə) Azərbaycan Texniki Universiteti
8 Fizika AMEA Fizika İnstitutu
9 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
10 Journal of Qafqaz University. Physics (fizika elmləri üzrə) Qafqaz Universiteti
11 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
12 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
13 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
14 Sun and Geosphere (astronomiya elmləri üzrə) (ingilis dilində) Kosmik Hava Tədqiqləri üzrə Balkan, Qara dəniz və Xəzər dənizi Regional Şəbəkəsi
15 Проблемы Энергетики (elektrofizika, elektrofiziki qurğular ixtisası üzrə) AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA –nın Xəbərləri. Fizika-texnika və riyaziyyat elmləri seriyası. Fizika və astronomiya buraxılışı AMEA
2 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası (astronomiya elmləri üzrə) AMEA Naxçıvan Bölməsi
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 Azərbaycan Astronomiya Jurnalı AMEA N.Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
5 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
6 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
7 Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər (fizika elmləri üzrə) Azərbaycan Texniki Universiteti
8 Fizika AMEA Fizika İnstitutu
9 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
10 Journal of Qafqaz University. Physics (fizika elmləri üzrə) Qafqaz Universiteti
11 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
12 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
13 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
14 Sun and Geosphere (astronomiya elmləri üzrə) (ingilis dilində) Kosmik Hava Tədqiqləri üzrə Balkan, Qara dəniz və Xəzər dənizi Regional Şəbəkəsi
15 Проблемы Энергетики (elektrofizika, elektrofiziki qurğular ixtisası üzrə) AMEA Fizika İnstitutu, “Azərenerji” ASC Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Axtarış Energetika İnstitutu