Bağla


Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Azerbaijcan Journal of Chemical News Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
3 Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
4 Azərbaycan kimya jurnalı Azərbaycan kimya jurnalı
5 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
6 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
7 Chemistry and Biology. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
8 Elmi əsərlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya Elmi-Tədqiqat İnstitutu
9 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
10 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
11 Elmi əsərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası Naxçıvan Bölməsi
12 Elmi xəbərlər. Təbiət və texnika elmləri bölməsi Sumqayıt Dövlət Universiteti
13 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
14 Journal of Low Dimensional Systems Bakı Dövlət Universiteti
15 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
16 Kimya problemləri Akademik M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvü Kimya İnstitutu
17 Neft kimyası və neft emalı prosesləri / Processes of Petrochemistry and Oil Refining Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prossesləri İnstitutu
18 New Materials Compounds and Applications Jomard Publishing
19 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Azerbaijcan Journal of Chemical News Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
3 Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
4 Azərbaycan kimya jurnalı Azərbaycan kimya jurnalı
5 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
6 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
7 Chemistry and Biology. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
8 Elmi əsərlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya Elmi-Tədqiqat İnstitutu
9 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
10 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
11 Elmi əsərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası Naxçıvan Bölməsi
12 Elmi xəbərlər. Təbiət və texnika elmləri bölməsi Sumqayıt Dövlət Universiteti
13 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
14 Journal of Low Dimensional Systems Bakı Dövlət Universiteti
15 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
16 Kimya problemləri Akademik M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvü Kimya İnstitutu
17 Neft kimyası və neft emalı prosesləri / Processes of Petrochemistry and Oil Refining Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prossesləri İnstitutu
18 New Materials Compounds and Applications Jomard Publishing
19 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Azerbaijcan Journal of Chemical News Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
3 Azərbaycan kimya jurnalı AMEA Kimya Elmləri Bölməsi
4 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
5 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
6 Chemistry and Biology. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
7 Elmi əsərlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya Elmi-Tədqiqat İnstitutu
8 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
9 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
10 Elmi əsərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
11 Elmi xəbərlər. Təbiət və texnika elmləri bölməsi Sumqayıt Dövlət Universiteti
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 Journal of Low Dimensional Systems Bakı Dövlət Universiteti
14 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
15 Kimya problemləri AMEA-nın akademiki M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvü Kimya İnstitutu
16 Neft kimyası və neft emalı prosesləri / Processes of Petrochemistry and Oil Refining AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prossesləri İnstitutu
17 New Materials Compounds and Applications Jomard Publishing
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Azerbaijcan Journal of Chemical News Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
3 Azərbaycan kimya jurnalı AMEA Kimya Elmləri Bölməsi
4 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
5 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
6 Chemistry and Biology. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
7 Elmi əsərlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya Elmi-Tədqiqat İnstitutu
8 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
9 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
10 Elmi əsərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
11 Elmi xəbərlər. Təbiət və texnika elmləri bölməsi Sumqayıt Dövlət Universiteti
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 Journal of Low Dimensional Systems Bakı Dövlət Universiteti
14 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
15 Kimya problemləri AMEA-nın akademiki M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvü Kimya İnstitutu
16 Neft kimyası və neft emalı prosesləri / Processes of Petrochemistry and Oil Refining AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prossesləri İnstitutu
17 New Materials Compounds and Applications Jomard Publishing
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Azerbaijcan Journal of Chemical News Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
3 Azərbaycan kimya jurnalı AMEA Kimya Elmləri Bölməsi
4 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
5 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
6 Chemistry and Biology. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
7 Elmi əsərlər Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya Elmi-Tədqiqat İnstitutu
8 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
9 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
10 Elmi xəbərlər. Təbiət və texnika elmləri bölməsi Sumqayıt Dövlət Universiteti
11 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
12 Journal of Low Dimensional Systems Bakı Dövlət Universiteti
13 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
14 Kimya problemləri AMEA-nın akademiki M.F.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-Üzvü Kimya İnstitutu
15 Neft kimyası və neft emalı prosesləri / Processes of Petrochemistryand Oil Refining AMEA Y.H.Məmmədəliyev adına Neft Kimya Prossesləri İnstitutu
16 New Materials Compounds and Applications Jomard Publishing
17 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
18 Xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
2 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Kimya elmlər seriyası AMEA
5 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
6 Azərbaycan Kimya Jurnalı AMEA
7 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
8 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
11 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
12 Journal of Baku Engineering University. Chemistry and Biology Bakı Mühəndislik Universiteti
13 Kimya Problemləri AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Qeyri-üzvi və Elektrokimya İnstitutu (Gürcüstan), A. Ş. Əliyev, “Turan” kiçik müəssisəsi
14 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
15 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
16 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri AMEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutu
17 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA –nın Xəbərləri. Kimya elmləri seriyası AMEA
2 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
3 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 Azərbaycan Kimya Jurnalı AMEA
6 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
7 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
8 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
10 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
11 Journal of Baku Engineering University. Chemistry and Biology Bakı Mühəndislik Universiteti
12 Kimya Problemləri AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Qeyri-üzvi və Elektrokimya İnstitutu (Gürcüstan), A. Ş. Əliyev, “Turan” kiçik müəssisəsi
13 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
14 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri AMEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutu
15 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
16 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA –nın Xəbərləri. Kimya elmləri seriyası AMEA
2 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
3 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 Azərbaycan Kimya Jurnalı AMEA
6 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
7 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
8 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
10 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
11 Journal of Baku Engineering University. Chemistry and Biology Bakı Mühəndislik Universiteti
12 Kimya Problemləri AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Qeyri-üzvi və Elektrokimya İnstitutu (Gürcüstan), A. Ş. Əliyev, “Turan” kiçik müəssisəsi
13 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
14 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri AMEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutu
15 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
16 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA –nın Xəbərləri. Kimya elmləri seriyası AMEA
2 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
3 AMEA N axçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
6 Azərbaycan Kimya Jurnalı AMEA
7 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
8 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
10 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
11 Journal of Qafqaz University. Chemistry and Biology Qafqaz Universiteti
12 Kimya Problemləri AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Qeyri-üzvi və Elektrokimya İnstitutu (Gürcüstan), A.Ş. Əliyev, “Turan” kiçik müəssisəsi
13 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
14 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri AMEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutu
15 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA –nın Xəbərləri. Kimya elmləri seriyası AMEA
2 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
3 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 Azərbaycan Kimya Jurnalı AMEA
6 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
7 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
8 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
10 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
11 Journal of Qafqaz University. Chemistry and Biology Qafqaz Universiteti
12 Kimya Problemləri AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu, Qeyri-üzvi və Elektrokimya İnstitutu (Gürcüstan), A.Ş. Əliyev, “Turan” kiçik müəssisəsi
13 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
14 Neft Kimyası və Neft Emalı Prosesləri AMEA Neft Kimya Prosesləri İnstitutu
15 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti