Bağla


Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Yer elmləri seriyası / ANAS Transactions. Earth Sciences (yer elmləri üzrə) Geologiya və Geofizika İnstitutu
3 Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri (yer elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
4 Azərbaycan geoloqu (yer elmləri üzrə) Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti
5 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri (yer elmleri üzrə) Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası
6 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
7 Azərbaycanda geofizika yenilikləri (yer elmləri üzrə) SOCAR, Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi İB və Geofizika və Geologiya İdarəsi
8 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
9 Coğrafiya və təbii resurslar (coğrafiya üzrə) Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
10 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
11 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
12 Elmi əsərlər. SOCAR Proceeding (yer elmləri üzrə) ARDNŞ-nin Neft Qaz Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu
13 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
14 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
15 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (coğrafiya üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
16 Scientific Petroleum (Yer elmləri üzrə) Soft-Consulting MMC
17 Seismoprognosis Observations in the Territory of Azerbaijan (yer elmləri üzrə) AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
18 Stratigraphy and sedimentology of oil-gas basins (yer elmləri üzrə) Geologiya və Geofizika İnstitutu
19 Su problemləri: elm və texnologiyalar “Azərsu” ASC
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Yer elmləri seriyası / ANAS Transactions. Earth Sciences (yer elmləri üzrə) Geologiya və Geofizika İnstitutu
3 Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri (yer elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
4 Azərbaycan geoloqu (yer elmləri üzrə) Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti
5 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri (yer elmleri üzrə) Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası
6 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
7 Azərbaycanda geofizika yenilikləri (yer elmləri üzrə) SOCAR, Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi İB və Geofizika və Geologiya İdarəsi
8 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
9 Coğrafiya və təbii resurslar (coğrafiya üzrə) Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
10 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
11 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
12 Elmi əsərlər. SOCAR Proceeding (yer elmləri üzrə) ARDNŞ-nin Neft Qaz Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu
13 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
14 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
15 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (coğrafiya üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
16 Scientific Petroleum (Yer elmləri üzrə) Soft-Consulting MMC
17 Seismoprognosis Observations in the Territory of Azerbaijan (yer elmləri üzrə) AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
18 Stratigraphy and sedimentology of oil-gas basins (yer elmləri üzrə) Geologiya və Geofizika İnstitutu
19 Su problemləri: elm və texnologiyalar “Azərsu” ASC
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Yer elmləri seriyası / ANAS Transactions. Earth Sciences (yer elmləri üzrə) AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
3 Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri (yer elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
4 Azərbaycan geoloqu (yer elmləri üzrə) Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti
5 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri (yer elmleri üzrə) Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası
6 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
7 Azərbaycanda geofizika yenilikləri (yer elmləri üzrə) SOCAR, Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi İB və Geofizika və Geologiya İdarəsi
8 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
9 Coğrafiya və təbii resurslar (coğrafiya üzrə) AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
10 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
11 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
12 Elmi əsərlər. SOCAR Proceeding (yer elmləri üzrə) ARDNŞ-nin Neft Qaz Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu
13 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
14 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
15 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (coğrafiya üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
16 Seismoprognosis Observations in the Territory of Azerbaijan (yer elmləri üzrə) AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
17 Stratigraphy and sedimentology of oil-gas basins (yer elmləri üzrə) AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
18 Su problemləri: elm və texnologiyalar “Azərsu” ASC
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Yer elmləri seriyası / ANAS Transactions. Earth Sciences (yer elmləri üzrə) AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
3 Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri (yer elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
4 Azərbaycan geoloqu (yer elmləri üzrə) Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti
5 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
6 Azərbaycanda geofizika yenilikləri (yer elmləri üzrə) SOCAR, Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi İB və Geofizika və Geologiya İdarəsi
7 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
8 Coğrafiya və təbii resurslar AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
9 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
10 Elmi əsərlər Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
11 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər (yer elmləri üzrə) Azərbaycan Texniki Universiteti
12 Elmi əsərlər. SOCAR Proceeding (yer elmləri üzrə) ARDNŞ-nin Neft Qaz Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu
13 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
14 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (coğrafiya üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
15 Seismoprognosis Observations in the Territory of Azerbaijan (yer elmləri üzrə) AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
16 Stratigraphy and sedimentology of oil-gas basins (yer elmləri üzrə) AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
17 Su problemləri: elm və texnologiyalar “Azərsu” ASC
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Yer elmləri seriyası / ANAS Transactions. Earth Sciences(yer elmləri üzrə) AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
3 Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri (yer elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Beynəlxalq Tədqiqat, Təhsil və Təlim Mərkəzi (Estoniya, Tallin)
4 Azərbaycan geoloqu (yer elmləri üzrə) Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti
5 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
6 Azərbaycanda geofizika yenilikləri SOCAR, Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi İB və Geofizika və Geologiya İdarəsi
7 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
8 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
9 Elmi əsərlər. Fundamental elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
10 Elmi əsərlər. SOCAR Proceeding (yer elmləri üzrə) ARDNŞ-nin Neft Qaz Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu
11 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası(coğrafiya üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
14 Seismoprognosis Observations in the Territory of Azerbaijan (yer elmləri üzrə) AMEA nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzi
15 Stratigraphy and sedimentology of oil-gas basins (yer elmləri üzrə) AMEA Geologiya və Geofizika İnstitutu
16 Su problemləri: elm və texnologiyalar “Azərsu” ASC
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Advances in Biology & Earth Sciences Fərzəli Ağamalıyev
2 AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun Əsərləri AMEA
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Yer elmləri seriyası AMEA
5 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
6 Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, AMEA Coğrafiya İnstitutu
7 Azərbaycan Ərazisində Seysmoproqnoz Müşahidələrin Kataloqu AMEA
8 Azərbaycan Geofizika Yenilikləri Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi
9 Azərbaycan Geoloqu Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti
10 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
11 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
12 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
13 Elmi Əsərlər Аzərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti “Neftqazelmitədqiqat-layihə” İnstitutu
14 Elmi Əsərlər (yer elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu
15 Elmi əsərlər. Fundamental Elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
16 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
17 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (coğrafiya elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
18 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
19 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
20 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər Naxçıvan Universitetinin rektoru, İsmayıl Əliyev
21 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
22 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
23 Su Problemləri: Elm və Texnologiyalar «Azərsu» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
24 Torpaqşünaslıq və Aqrokimya AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
25 Стратиграфия и седиментoлогия нефтегазоносных бассейнов (yer elmləri üzrə) (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) AMEA Yer elmləri bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun Əsərləri AMEA
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA
3 AMEA-nın Xəbərləri. Yer elmləri seriyası AMEA
4 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
5 Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, AMEA Coğrafiya İnstitutu
6 Azərbaycan Ərazisində Seysmoproqnoz Müşahidələrin Kataloqu AMEA
7 Azərbaycan Geofizika Yenilikləri Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi
8 Azərbaycan Geoloqu Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti
9 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
10 Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti Azərbaycan Neft Təsərrüfatı
11 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
12 Elmi Əsərlər Аzərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti “Neftqazelmitədqiqat- layihə” İnstitutu
13 Elmi Əsərlər (yer elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu
14 Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
15 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
16 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (coğrafiya elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
17 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
18 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
19 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
20 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
21 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri (coğrafiya elmləri üzrə) Naxçıvan Universiteti
22 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (coğrafiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
23 Su problemləri: elm və texnologiyalar «Azərsu» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
24 Torpaqşünaslıq və Aqrokimya AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
25 Стратиграфия и седиментoлогия нефтегазоносных бассейнов (yer elmləri üzrə) (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) AMEA Yer elmləri bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun Əsərləri AMEA
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA
3 AMEA-nın Xəbərləri. Yer elmləri seriyası AMEA
4 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
5 Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, AMEA Coğrafiya İnstitutu
6 Azərbaycan Ərazisində Seysmoproqnoz Müşahidələrin Kataloqu AMEA
7 Azərbaycan Geofizika Yenilikləri Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi
8 Azərbaycan Geoloqu Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti
9 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
10 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
11 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri (psixologiya və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Qızlar Universiteti
12 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
13 Elmi Əsərlər Аzərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti “Neftqazelmitədqiqat- layihə” İnstitutu
14 Elmi Əsərlər (yer elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu
15 Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
16 Geostrategiya (fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) “Kaspi” Geosiyas i Araşdırmalar Mərkəzi
17 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
18 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (coğrafiya elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
19 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
20 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
21 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
22 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri (coğrafiya elmləri üzrə) Naxçıvan Universiteti
23 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (coğrafiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
24 Sivilizasiya ( fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Avrasiya Universiteti
25 Su problemləri: elm və texnologiyalar «Azərsu» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
26 Torpaqşünaslıq və Aqrokimya AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
27 Стратиграфия и седиментoлогия нефтегазоносных бассейнов (yer elmləri üzrə) (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) AMEA Yer elmləri bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun Əsərləri AMEA
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA
3 AMEA-nın Xəbərləri. Yer elmləri seriyası AMEA
4 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
5 Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, AMEA Coğrafiya İnstitutu
6 Azərbaycan Ərazisində Seysmoproqnoz Müşahidələrin Kataloqu AMEA
7 Azərbaycan Geofizika Yenilikləri Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi
8 Azərbaycan Geoloqu Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti
9 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
10 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
11 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
12 Elmi Əsərlər Аzərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti “Neftqazelmitədqiqat- layihə” İnstitutu
13 Elmi Əsərlər (yer elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu
14 Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
15 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
16 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (coğrafiya elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
17 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
18 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
19 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
20 Torpaqşünaslıq və Aqrokimya AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
21 Стратиграфия и седиментoлогия нефтегазоносных бассейнов (yer elmləri üzrə) (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) AMEA Yer elmləri bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun ƏsərləriA AMEA
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA
3 AMEA-nın Xəbərləri. Yer elmləri seriyası AMEA
4 Azərbaycan Ali Texniki Məktəblərinin Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
5 Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyəti, AMEA Coğrafiya İnstitutu
6 Azərbaycan Ərazisində Seysmoproqnoz Müşahidələrin Kataloqu AMEA
7 Azərbaycan Geofizika Yenilikləri Azərbaycan Milli Geofizika Komitəsi
8 Azərbaycan Geoloqu Azərbaycan Neftçi Geoloqları Cəmiyyəti
9 Azərbaycan Mühəndislik Akademiyasının Xəbərləri “Azərbaycan Mühəndislik Akademiyası” İctimai Birliyi
10 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti
11 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
12 Elmi Əsərlər Аzərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti “Neftqazelmitədqiqat- layihə” İnstitutu
13 Elmi Əsərlər (yer elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti “Neftin, Qazın Geotexnoloji Problemləri və Kimya” Elmi Tədqiqat İnstitutu
14 Elmi Əsərlər. Fundamental Elmlər Azərbaycan Texniki Universiteti
15 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
16 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (coğrafiya elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
17 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
18 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
19 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
20 Torpaqşünaslıq və Aqrokimya AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
21 Стратиграфия и седиментoлогия нефтегазоносных бассейнов (yer elmləri üzrə) (Azərbaycan, ingilis və rus dillərində) AMEA Yer elmləri bölməsi