Bağla


Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Acta Botanica Caucasica Bakı Dövlət Universiteti
2 ADAU-nun Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
3 Advances in Biology & Earth Sciences (biologiya elmləri üzrə) Jomard Publishing
4 AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutunun Elmi əsərləri AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu
5 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
6 Azerbaijan Journal of Physiology ARETN Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
7 Azərbaycan Botanika Jurnalı Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti İctimai Birliyi
8 Chemistry and Biology. Journal of Baku Engineering University (biologiya elmləri üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
9 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
10 Elmi əsərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
11 Elmi xəbərlər məcmuəsi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
12 Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi əsərlər məcmuəsi Azərbaycan Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu
13 Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
14 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
15 Həyat elmləri və biotibb AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi
16 Journal of Radiation Research Radiasiya Problemləri İnstitutu
17 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
18 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
19 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (biologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
20 Plant & Fungal Research Botanika İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Acta Botanica Caucasica Bakı Dövlət Universiteti
2 ADAU-nun Elmi Əsərlər Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
3 Advances in Biology & Earth Sciences (biologiya elmləri üzrə) Jomard Publishing
4 AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutunun Elmi əsərləri AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu
5 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
6 Azerbaijan Journal of Physiology ARETN Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
7 Azərbaycan Botanika Jurnalı Azərbaycan Botaniklər Cəmiyyəti İctimai Birliyi
8 Chemistry and Biology. Journal of Baku Engineering University (biologiya elmləri üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
9 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
10 Elmi əsərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
11 Elmi xəbərlər məcmuəsi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
12 Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi əsərlər məcmuəsi Azərbaycan Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu
13 Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
14 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
15 Həyat elmləri və biotibb AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi
16 Journal of Radiation Research Radiasiya Problemləri İnstitutu
17 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
18 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
19 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (biologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
20 Plant & Fungal Research Botanika İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Advances in Biology & Earth Sciences (biologiya elmləri üzrə) Jomard Publishing
2 AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutunun Elmi əsərləri AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
4 Chemistry and Biology. Journal of Baku Engineering University (biologiya elmləri üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
5 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
6 Elmi xəbərlər məcmuəsi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
7 Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi əsərlər məcmuəsi Azərbaycan Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu
8 Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun elmi əsərləri AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
9 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
10 Həyat elmləri və biotibb AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi
11 Journal of Radiation Research AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
12 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
13 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
14 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (biologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
15 Plant & Fungal Research AMEA Botanika İnstitutu
16 Xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Advances in Biology & Earth Sciences (biologiya elmləri üzrə) Jomard Publishing
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
3 AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri (biologiya elmləri üzrə) AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu
4 Chemistry and Biology. Journal of Baku Engineering University (biologiya elmləri üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
5 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
6 Elmi əsərlər.Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
7 Elmi xəbərlər məcmuəsi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
8 Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi əsərlər məcmuəsi Azərbaycan Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu
9 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
10 Həyat elmləri və biotibb AMEA Biologiya və Tibb Elmləri Bölməsi
11 Journal of Radiation Research AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
12 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
13 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
14 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (biologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
15 Plant & Fungal Research AMEA Botanika İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Advances in Biology & Earth Sciences (biologiya elmləri üzrə) Jomard Publishing
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
3 AMEA-nın Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri (biologiya elmləri üzrə) AMEA Molekulyar Biologiya və Biotexnologiya İnstitutu
4 Chemistry and Biology. Journal of Baku Engineering University(biologiya elmləri üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
5 Elmi əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
6 Elmi xəbərlər məcmuəsi Azərbaycan Texnologiya Universiteti
7 Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutunun Elmi əsərlər məcmuəsi Azərbaycan Əkinçilik Elmi-Tədqiqat İnstitutu
8 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
9 Həyat elmləri və biotibb AMEA
10 Journal of Radiation Research AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
11 Khazar Journal of Science and Technology Xəzər Universiteti
12 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
13 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (biologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
14 Plant & Fungal Research AMEA Botanika İnstitutu
15 Xəbərlər. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 “İnsan və Biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsinin Əsərləri “İnsan və Biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsi, YUNESKO üzrə Azərbaycan Milli Komitəsi
2 Advances in Biology & Earth Sciences Prof. Fərzəli Ağamalıyev, Jomard Publishing
3 AMEA Botanika İnstitutunun Əsərləri AMEA Botanika İnstitutu
4 AMEA Fiziologiya İnstitutunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin elmi əsərlərinin külliyatı AMEA Fiziologiya İnstitutu
5 AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Əsərləri AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
6 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
7 AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri AMEA Mikrobiologiya İnstitutu
8 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
9 AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri AMEA Zoologiya İnstitutu
10 AMEA-nın Məruzələri AMEA
11 AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası AMEA
12 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
13 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
14 Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi Əsərlər Məcmuəsi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
15 Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti
16 Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti
17 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
18 Baytarlıq Azərbaycan Baytar Həkimlər Assosiasiyası İctimai Birliyi
19 Elmi Əsərlər Toplusu Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm-İstehsalat Birliyi
20 Elmi Xəbərlər Azərbaycan Texnologiya Universiteti
21 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
22 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (biologiya elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
23 Journal of Baku Engineering University. Chemistry and Biology Bakı Mühəndislik Universiteti
24 Journal of Radiation Research AMEA Radiasiya Problemləri İnstitutu
25 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (biologiya elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
26 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
27 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
28 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (biologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
29 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
30 Research in: Agricultural & Veterinary Sciences Prof. Qabil Məmmədov, Jomard Publishing
31 Torpaqşünaslıq və Aqrokimya AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
32 АМЕА Мərkəzi Nəbatat Bağının Elmi Əsərləri Qurbanov M.R
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 “İnsan və Biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsinin Əsərləri “İnsan və Biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsi, YUNESKO üzrə Azərbaycan Milli Komitəsi
2 AMEA Botanika İnstitutunun Əsərləri AMEA Botanika İnstitutu
3 AMEA Fiziologiya İnstitutunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin elmi əsərlərinin külliyatı AMEA Fiziologiya İnstitutu
4 AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Əsərləri AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
5 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
6 AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri AMEA Mikrobiologiya İnstitutu
7 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
8 AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri AMEA Zoologiya İnstitutu
9 AMEA-nın Məruzələri AMEA
10 AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası AMEA
11 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
12 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
13 Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi Əsərlər Məcmuəsi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
14 Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti
15 Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti
16 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
17 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
18 Baytarlıq Azərbaycan Baytar Həkimlər Assosiasiyası İctimai Birliyi
19 Elmi Əsərlər Toplusu Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm- İstehsalat Birliyi
20 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
21 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (biologiya elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
22 Journal of Baku Engineering University. Chemistry and Biology (biologiya elmləri üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
23 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (biologiya elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
24 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
25 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
26 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (biologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
27 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (biologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
28 Torpaqşünaslıq və Aqrokimya AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 “İnsan və Biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsinin Əsərləri “İnsan və Biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsi, YUNESKO üzrə Azərbaycan Milli Komitəsi
2 AMEA Botanika İnstitutunun Əsərləri AMEA Botanika İnstitutu
3 AMEA Fiziologiya İnstitutunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin elmi əsərlərinin külliyatı AMEA Fiziologiya İnstitutu
4 AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Əsərləri AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
5 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
6 AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri AMEA Mikrobiologiya İnstitutu
7 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
8 AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri AMEA Zoologiya İnstitutu
9 AMEA-nın Məruzələri AMEA
10 AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası AMEA
11 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
12 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
13 Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi Əsərlər Məcmuəsi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
14 Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti
15 Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti
16 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
17 Baytarlıq Azərbaycan Baytar Həkimlər Assosiasiyası İctimai Birliyi
18 Elmi Əsərlər Toplusu Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm- İstehsalat Birliyi
19 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
20 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (biologiya elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
21 Journal of Baku Engineering University. Chemistry and Biology (biologiya elmləri üzrə) Bakı Mühəndislik Universiteti
22 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (biologiya elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
23 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
24 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
25 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (biologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
26 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (biologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
27 Torpaqşünaslıq və Aqrokimya AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 “İnsan və Biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsinin Əsərləri “İnsan və Biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsi, YUNESKO üzrə Azərbaycan Milli Komitəsi
2 AMEA Botanika İnstitutunun Əsərləri AMEA Botanika İnstitutu
3 AMEA Fiziologiya İnstitutunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin elmi əsərlərinin külliyatı AMEA Fiziologiya İnstitutu
4 AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Əsərləri AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
5 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
6 AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri AMEA Mikrobiologiya İnstitutu
7 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
8 AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri AMEA Zoologiya İnstitutu
9 AMEA-nın Məruzələri AMEA
10 AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası AMEA
11 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
12 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
13 Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi Əsərlər Məcmuəsi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
14 Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti
15 Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti
16 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
17 Baytarlıq Azərbaycan Baytar Həkimlər Assosiasiyası İctimai Birliyi
18 Elmi Əsərlər Toplusu Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm- İstehsalat Birliyi
19 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
20 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
21 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (biologiya elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
22 Journal of Qafqaz University. Chemistry and Biology (biologiya elmləri üzrə) Qafqaz Universiteti
23 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (biologiya elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
24 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
25 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
26 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (biologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
27 Torpaqşünaslıq və Aqrokimya AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 “İnsan və Biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsinin Əsərləri “İnsan və Biosfer” (MaB YUNESKO) Azərbaycan Milli Komitəsi, YUNESKO üzrə Azərbaycan Milli Komitəsi
2 AMEA Botanika İnstitutunun Əsərləri AMEA Botanika İnstitutu
3 AMEA Fiziologiya İnstitutunun və Azərbaycan Fizioloqlar Cəmiyyətinin elmi əsərlərinin külliyatı AMEA Fiziologiya İnstitutu
4 AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun Əsərləri AMEA Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
5 AMEA Gəncə Bölməsi. Xəbərlər Məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
6 AMEA Mikrobiologiya İnstitutunun Elmi Əsərləri AMEA Mikrobiologiya İnstitutu
7 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
8 AMEA Zoologiya İnstitutunun Əsərləri AMEA Zoologiya İnstitutu
9 AMEA-nın Məruzələri AMEA
10 AMEA-nın Xəbərləri. Biologiya elmləri seriyası AMEA
11 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
12 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
13 Azərbaycan Elmi Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun Elmi Əsərlər Məcmuəsi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
14 Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Torpaqşünaslar Cəmiyyəti
15 Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin Əsərləri Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti
16 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası Bakı Dövlət Universiteti
17 Baytarlıq Azərbaycan Baytar Həkimlər Assosiasiyası İctimai Birliyi
18 Elmi Əsərlər Toplusu Azərbaycan Hidrotexnika və Meliorasiya Elm- İstehsalat Birliyi
19 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
20 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (biologiya elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
21 Journal of Qafqaz University. Chemistry and Biology (biologiya elmləri üzrə) Qafqaz Universiteti
22 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası (biologiya elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
23 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Təbiət elmləri və tibb seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
24 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
25 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (biologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
26 Torpaqşünaslıq və Aqrokimya AMEA Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu