Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 ADAU-nun Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
3 AMEA-nın Xəbərləri. Iqtisadiyyat seriyası AMEA İctimai Elmlər Bölməsi
4 Audit Bakı Biznes Universiteti
5 Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
6 Azərbaycan aqrar elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
7 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi xəbərləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
8 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
9 Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu
10 Azərbaycanın Vergi Jurnalı Azərbaycan Respublikası Vergi Nazirliyi
11 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
12 Dayanıqlı inkişaf Mingəçevir Dövlət Universiteti
13 Economics and Administration. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
14 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
15 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
16 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
17 ENECO Enerji İqtisadiyyatı Mərkəzi
18 Əmək və sosial münasibətlər Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
19 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
20 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
21 İnnovasiyalı iqtisadiyyat və menecment Azərbaycan Texnologiya Universiteti
22 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
23 İqtisadi artım və ictimai rifah İqtisadiyyat İnstitutu
24 İqtisadi İslahatlar İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi
25 Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi
26 Kooperasiya Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
27 Maliyyə və uçot Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
28 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
29 Peşə təhsili və insan kapitalı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
30 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. İctimai elmlər seriyası Qərb Kaspi Universiteti
31 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
32 Sosial tədqiqatlar Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi
33 Statistika xəbərləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
34 The Journal of Economic Sciences: theory and practice Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
35 Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
36 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Iqtisadiyyat seriyası AMEA İctimai Elmlər Bölməsi
3 Audit Bakı Biznes Universiteti
4 Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
5 Azərbaycan aqrar elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
6 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin elmi əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
7 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi xəbərləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
8 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
9 Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu
10 Azərbaycanın Vergi Jurnalı Azərbaycan Respublikası Vergi Nazirliyi
11 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
12 Dayanıqlı inkişaf Mingəçevir Dövlət Universiteti
13 Economics and Administration. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
14 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
15 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
16 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
17 ENECO Enerji İqtisadiyyatı Mərkəzi
18 Əmək və sosial münasibətlər Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
19 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
20 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
21 İnnovasiyalı iqtisadiyyat və menecment Azərbaycan Texnologiya Universiteti
22 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
23 İqtisadi artım və ictimai rifah AMEA İqtisadiyyat İnstitutu
24 Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi
25 Kooperasiya Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
26 Maliyyə və uçot Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
27 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
28 Peşə təhsili və insan kapitalı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
29 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
30 Statistika xəbərləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
31 The Journal of Economic Sciences: theory and practice Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
32 Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
33 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Iqtisadiyyat seriyası AMEA İctimai Elmlər Bölməsi
3 Audit Bakı Biznes Universiteti
4 Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti
5 Azərbaycan aqrar elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
6 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin elmi əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
7 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi xəbərləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
8 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
9 Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu
10 Azərbaycanın Vergi Jurnalı Azərbaycan Respublikası Vergi Nazirliyi
11 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
12 Economics and Administration. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
13 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
14 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
15 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
16 Əmək və sosial münasibətlər Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
17 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
18 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
19 İnnovasiyalı iqtisadiyyat və menecment Azərbaycan Texnologiya Universiteti
20 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
21 İqtisadi artım və ictimai rifah AMEA İqtisadiyyat İnstitutu
22 Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi
23 Kooperasiya Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
24 Maliyyə və uçot Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
25 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
26 Peşə təhsili və insan kapitalı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
27 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
28 Statistika xəbərləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
29 The Journal of Economic Sciences: theory and practice Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
30 Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
31 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Iqtisadiyyat seriyası AMEA İctimai Elmlər Bölməsi
3 Audit Bakı Biznes Universiteti
4 Azərbaycan ali texniki məktəblərinin xəbərləri Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Beynəlxalq Tədqiqat, Təhsil və Təlim Mərkəzi (Estoniya, Tallin)
5 Azərbaycan aqrar elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
6 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin elmi əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
7 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi xəbərləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
8 Azərbaycan neft təsərrüfatı Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti - SOCAR
9 Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu
10 Azərbaycanın Vergi Jurnalı Azərbaycan Respublikası Vergi Nazirliyi
11 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
12 Economics and Administration. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
13 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
14 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
15 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
16 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
17 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
18 İnnovasiyalı iqtisadiyyat və menecment Azərbaycan Texnologiya Universiteti
19 İpək yolu Azərbaycan Universiteti
20 İqtisadi artım və ictimai rifah AMEA İqtisadiyyat İnstitutu
21 Kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi
22 Kooperasiya Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
23 Maliyyə və uçot Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi
24 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
25 Peşə təhsili və insan kapitalı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
26 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
27 Statistika xəbərləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
28 The Journal of Economic Sciences: theory and practice Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
29 Tikintinin iqtisadiyyatı və menecment Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
30 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Əsərlər Toplusu AMEA İqtisadiyyat İnstitutu
2 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. İqtisadiyyat elmlər seriyası AMEA
6 Audit Bakı Biznes Universiteti
7 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
8 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin elmi əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
9 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi xəbərləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
10 Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Elmi Əsərləri Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu
11 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
12 Azərbaycanda İqtiadi İslahatların Həyata Keçirilməsi Xüsusiyyətləri və Problemləri Elmi Əsərlər Toplusu Iqtisad üzrə e.d. Vilayət Vəliyev
13 Azərbaycanın Vergi Jurnalı Azərbaycan Vergilər Nazirliyi
14 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
15 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri Bakı Dövlət Universiteti
16 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
17 Elm və İnnovativ Texnologiyalar Xəyalə Məmmədova
18 Əmək və Sosial Problemlər Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi
19 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
20 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
21 İpək Yolu Azərbaycan Universiteti
22 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı BDU Laçın Vəzir oğlu Abışlı və İkram İsmayıl oğlu Cəbrayılov
23 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı BDU Laçın Vəzir oğlu Abışlı və İkram İsmayıl oğlu Cəbrayılov
24 Journal of Baku Engineering University. Economics and Administration Bakı Mühəndislik Universiteti
25 Kooperasiya Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
26 Maliyyə və uçot Аzərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi və Redak- siyanın əmək kollektivi
27 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər Naxçıvan Universitetinin rektoru, İsmayıl Əliyev
28 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
29 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
30 Qərbi Kaspi Universiteti Elmi Xəbərlər Jurnalı (Scientific Bulletin). İctimai və Texniki Elmlər Seriyası fəlsəfə üzrə f.d., professor Hüseynqulu Bağırov
31 Statistika Xəbərləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
32 Təfəkkür Universitetinin Elmi Xəbərləri Jurnalı Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti
33 The Journal of Economic Sciences: theory and practice (ingilis dilində) Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
34 Tikintinin İqtisadiyyatı və Menecment Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
35 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Əsərlər Toplusu AMEA İqtisadiyyat İnstitutu
2 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
3 AMEA-nın Xəbərləri. Iqtisadiyyat elmləri seriyası AMEA
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası AMEA
6 Audit Bakı Biznes Universiteti
7 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
8 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin elmi əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
9 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi xəbərləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
10 Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Elmi Əsərləri Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu
11 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
12 Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu
13 Azərbaycanın Vergi Jurnalı Azərbaycan Vergilər Nazirliyi
14 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
15 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri Bakı Dövlət Universiteti
16 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
17 Əmək və Sosial Problemlər Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi
18 Geostrategiya “Kaspi” G eosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
19 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
20 İpək Yolu Azərbaycan Universiteti
21 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı Dos. L.V.Abışlı. və İ.İ.Cəbrayılov (BDU)
22 Journal of Baku Engineering University. Economics and Administration Bakı Mühəndislik Universiteti
23 Kooperasiya Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
24 Maliyyə və uçot Аzərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi və Redak-siyanın əmək kollektivi
25 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
26 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri Naxçıvan Universiteti
27 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
28 Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər. İctimai və texniki elmlər seriyası Qərb Universiteti
29 Statistika Xəbərləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
30 Təfəkkür Universitetinin Elmi Xəbərləri Jurnalı Elm və Təhsil Mə rkəzi “Təfəkkür” Universiteti
31 The Journal of Economic Sciences: theory and practice (ingilis dilində) Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
32 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin elmi əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
3 Əmək və Sosial Problemlər Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi
4 AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Əsərlər Toplusu AMEA İqtisadiyyat İnstitutu
5 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
6 AMEA-nın Xəbərləri. Iqtisadiyyat elmləri seriyası AMEA
7 AMEA-nın Məruzələri AMEA
8 AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası AMEA
9 Audit Bakı Biznes Universiteti
10 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
11 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi xəbərləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
12 Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Elmi Əsərləri Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu
13 Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutu
14 Azərbaycanın Vergi Jurnalı Azərbaycan Vergilər Nazirliyi
15 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
16 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri Bakı Dövlət Universiteti
17 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
18 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
19 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
20 İpək Yolu Azərbaycan Universiteti
21 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı Dos. L.V.Abışlı. və İ.İ.Cəbrayılov (BDU)
22 Journal of Baku Engineering University. Economics and Administration Bakı Mühəndislik Universiteti
23 Kooperasiya Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
24 Maliyyə və uçot Аzərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi və Redak-siyanın əmək kollektivi
25 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
26 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri Naxçıvan Universiteti
27 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
28 Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər. İctimai və texniki elmlər seriyası Qərb Universiteti
29 Statistika Xəbərləri Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi
30 Təfəkkür Universitetinin Elmi Xəbərləri Jurnalı Elm və Təhsil Mə rkəzi “Təfəkkür” Universiteti
31 The Journal of Economic Sciences: theory and practice (ingilis dilində) Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
32 Turizm v ə Qonaqpərvərlik Tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Əsərlər Toplusu AMEA İqtisadiyyat İnstitutu
2 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
3 AMEA-nın Xəbərləri. Iqtisadiyyat elmləri seriyası AMEA
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası AMEA
6 Audit Bakı Biznes Universiteti
7 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
8 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin elmi əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
9 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi xəbərləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
10 Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Elmi Əsərləri Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu
11 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
12 Azərbaycanın Vergi Jurnalı Azərbaycan Vergilər Nazirliyi
13 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
14 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri Bakı Dövlət Universiteti
15 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
16 Əmək və Sosial Problemlər Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi
17 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
18 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntel- lektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
19 İpək Yolu Azərbaycan Universiteti
20 Journal of Qafqaz University. Economics and Administration Qafqaz Universiteti
21 Kooperasiya Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
22 Maliyyə və uçot Аzərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi və Redak-siyanın əmək kollektivi
23 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
24 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
25 Təfəkkür Universitetinin Elmi Xəbərləri Jurnalı Elm və Təhsil Mə rkəzi “Təfəkkür” Universiteti
26 The Journal of Economic Sciences: theory and practice (ingilis dilində) Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
27 Turizm v ə Qonaqpərvərlik Tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Kooperasiya Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
2 AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun Elmi Əsərlər Toplusu AMEA İqtisadiyyat İnstitutu
3 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
4 AMEA-nın Xəbərləri. Iqtisadiyyat elmləri seriyası AMEA
5 AMEA-nın Məruzələri AMEA
6 AMEA-nın Xəbərləri. Elm və innovasiya seriyası AMEA
7 Audit Bakı Biznes Universiteti
8 Azərbaycan Aqrar Elmi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi
9 Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin elmi əsərləri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
10 Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin elmi xəbərləri Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
11 Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutunun Elmi Əsərləri Azərbaycan Elmi Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İnstitutu
12 Azərbaycan Neft Təsərrüfatı Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti
13 Azərbaycanın Vergi Jurnalı Azərbaycan Vergilər Nazirliyi
14 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
15 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri Bakı Dövlət Universiteti
16 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
17 Əmək və Sosial Problemlər Azərbaycan Respublikası Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Əmək və Sosial Problemlər üzrə Elmi Tədqiqat və Tədris Mərkəzi
18 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
19 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntel- lektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
20 İpək Yolu Azərbaycan Universiteti
21 Journal of Qafqaz University. Economics and Administration Qafqaz Universiteti
22 Maliyyə və uçot Аzərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi və Redak-siyanın əmək kollektivi
23 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyas Naxçıvan Dövlət Universiteti
24 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
25 Təfəkkür Universitetinin Elmi Xəbərləri Jurnalı Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti
26 The Journal of Economic Sciences: theory and practice (ingilis dilində) Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
27 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti