Bağla


Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 "Azərbaycan Prokuroru" jurnalı Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
3 Azərbaycan Hüquq jurnalı Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi
4 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
5 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri Bakı Dövlət Universiteti
6 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
7 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
8 Elmi məcmuələr Milli Aviasiya Akademiyası
9 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
10 Juridical Sciences and Education Beynəlxalq Hüquqi Tədqiqatlar Təşkilatı
11 Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi
12 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
13 Nəqliyyat Hüququ Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Birliyi
14 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
15 Polis Akademiyasının Elmi xəbərləri Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası
16 Qanun “Qanun” nəşriyyatı
17 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Azərbaycan Hüquq jurnalı Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi
3 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
4 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri Bakı Dövlət Universiteti
5 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
6 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
7 Elmi məcmuələr Milli Aviasiya Akademiyası
8 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
9 Juridical Sciences and Education Beynəlxalq Hüquqi Tədqiqatlar Təşkilatı
10 Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi
11 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
12 Nəqliyyat Hüququ Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Birliyi
13 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
14 Polis Akademiyasının Elmi xəbərləri Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası
15 Qanun “Qanun” nəşriyyatı
16 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Azərbaycan Hüquq jurnalı Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi
3 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
4 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri Bakı Dövlət Universiteti
5 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
6 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
7 Elmi məcmuələr Milli Aviasiya Akademiyası
8 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
9 Juridical Sciences and Education Beynəlxalq Hüquqi Tədqiqatlar Təşkilatı
10 Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi
11 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
12 Nəqliyyat hüququ Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Birliyi
13 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
14 Polis Akademiyasının Elmi xəbərləri Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası
15 Qanun “Qanun” nəşriyyatı
16 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Azərbaycan Hüquq jurnalı Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi
3 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
4 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri Bakı Dövlət Universiteti
5 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
6 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
7 Elmi məcmuələr Milli Aviasiya Akademiyası
8 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
9 Juridical Sciences and Education Beynəlxalq Hüquqi Tədqiqatlar Təşkilatı
10 Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi
11 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
12 Nəqliyyat hüququ Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Birliyi
13 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
14 Polis Akademiyasının Elmi xəbərləri Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası
15 Qanun “Qanun” nəşriyyatı
16 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Azərbaycan Hüquq jurnalı Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsi
3 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
4 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri Bakı Dövlət Universiteti
5 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
6 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
7 Elmi məcmuələr Milli Aviasiya Akademiyası
8 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
9 Juridical Sciences and Education Beynəlxalq Hüquqi Tədqiqatlar Təşkilatı
10 Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi
11 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
12 Nəqliyyat hüququ Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Birliyi
13 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
14 Polis Akademiyasının Elmi xəbərləri Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Polis Akademiyası
15 Qanun “Qanun” nəşriyyatı
16 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
3 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
4 Beynəlxalq Hüquq və İnteqrasiya Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
5 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
6 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
7 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə İnstitutu
8 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
9 Hüquqi Elmlər və Təhsil Beynəlxalq Hüquqi Tədqiqatlar Təşkilatı
10 Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiyanın Aktual Məsələləri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi
11 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
12 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
13 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
14 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
15 Nəqliyyat Hüququ Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Birliyi
16 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
17 Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
18 Qanun “Qanun” nəşriyyatı, Ş. X. Xuduoğlu
19 Unikal Professor İlham Məmmədzadə, AMEA-nın Fəlsəfə İnstitutu, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Hacı Xaliq Bəşər
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
3 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
4 Beynəlxalq Hüquq və İnteqrasiya Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
5 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
6 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
7 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
8 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
9 Hüquqi Elmlər və Təhsil Beynəlxalq Hüquqi Tədqiqatlar Təşkilatı
10 Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiyanın Aktual Məsələləri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi
11 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
12 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
13 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
14 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
15 Nəqliyyat Hüququ Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Birliyi
16 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
17 Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
18 Qanun “Qanun” nəşriyyatı, Ş. X. Xuduoğlu
19 Unikal Professor İl ham Məmmədzadə, AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Hacı Xaliq Bəşər
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyas AMEA
3 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
4 Beynəlxalq Hüquq və İnteqrasiya Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
5 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
6 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
7 Elmi Əsərlə AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
8 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
9 Hüquqi Elmlər və Təhsil Beynəlxalq Hüquqi Tədqiqatlar Təşkilatı
10 Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiyanın Aktual Məsələləri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi
11 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
12 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
13 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
14 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
15 Nəqliyyat Hüququ Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Birliyi
16 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
17 Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
18 Qanun “Qanun” nəşriyyatı, Ş. X. Xuduoğlu
19 Unikal Professor İlham Məmmədzadə, AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Hacı Xaliq Bəşər
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
3 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
4 Beynəlxalq Hüquq və İnteqrasiya Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
5 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
6 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
7 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
8 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
9 Hüquqi Elmlər və Təhsil Beynəlxalq Hüquqi Tədqiqatlar Təşkilatı
10 Journal of Qafqaz University. History, Law and Political Sciences Qafqaz Universiteti
11 Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiyanın Aktual Məsələləri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi
12 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
13 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
14 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
15 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
16 Nəqliyyat Hüququ Milli Aviasiya Akademiyası, Azərbaycan Beynəlxalq Avtomobil Daşıyıcıları Birliyi
17 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
18 Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
19 Qanun “Qanun” nəşriyyatı, Ş.X.Xuduoğlu
20 Unikal Professor İlham Məmmədzadə, AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Hacı Xaliq Bəşər
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
3 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
4 Beynəlxalq Hüquq və İnteqrasiya Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
5 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
6 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
7 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
8 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
9 Hüquqi Elmlər və Təhsil Beynəlxalq Hüquqi Tədqiqatlar Təşkilatı
10 Journal of Qafqaz University. History, Law and Political Sciences Qafqaz Universiteti
11 Məhkəmə Ekspertizası, Kriminalistika və Kriminologiyanın Aktual Məsələləri Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Ekspertizası Mərkəzi
12 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Əsərləri Milli Aviasiya Akademiyası
13 Milli Aviasiya Akademiyasının Elmi Məcmuələri Milli Aviasiya Akademiyası
14 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
15 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
16 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
17 Polis Akademiyasının Elmi Xəbərləri Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Polis Akademiyası
18 Qanun “Qanun” nə şriyyatı, Ş.X.Xuduoğlu
19 Unikal Professor İlham Məmmədzadə, AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Hacı Xaliq Bəşər