Bağla


Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
4 Din araşdırmaları jurnalı (fəlsəfə üzrə) Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
5 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
6 Dövlət və Din (fəlsəfə elm sahəsində dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisası üzrə) Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
7 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
8 Elmi əsərlər AMEA Fəlsəfə İnstitutu
9 Elmi əsərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
10 Əmək və sosial münasibətlər AHİK Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyas
11 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 International Journal of Multiculturalism Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi
14 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
15 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
16 Mədəniyyət dünyası (fəlsəfə üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
20 Şərq fəlsəfəsi problemləri AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu
21 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
22 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
23 Sosial tədqiqatlar Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi
24 Xəbərlər məcmuəsi Gəncə Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
4 Din araşdırmaları jurnalı (fəlsəfə üzrə) Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
5 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
6 Dövlət və Din (fəlsəfə elm sahəsində dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisası üzrə) Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
7 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
8 Elmi əsərlər AMEA Fəlsəfə İnstitutu
9 Elmi əsərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
10 Əmək və sosial münasibətlər AHİK Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
11 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 International Journal of Multiculturalism Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi
14 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
15 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
16 Mədəniyyət dünyası (fəlsəfə üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
20 Şərq fəlsəfəsi problemləri AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutu
21 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
22 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
23 Sosial tədqiqatlar Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi
24 Xəbərlər məcmuəsi Gəncə Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
4 Din araşdırmaları jurnalı (fəlsəfə üzrə) Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
5 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
6 Dövlət və Din (fəlsəfə elm sahəsində dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisası üzrə) Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
7 Elm və innovativ texnologiyalar "Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
8 Elmi əsərlər AMEA Fəlsəfə İnstitutu
9 Elmi əsərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
10 Əmək və sosial münasibətlər AHİK Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
11 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 International Journal of Multiculturalism Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi
14 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
15 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
16 Mədəniyyət dünyası (fəlsəfə üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
20 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
21 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
22 Xəbərlər məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
4 Din araşdırmaları jurnalı (fəlsəfə üzrə) Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
5 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
6 Dövlət və Din (fəlsəfə elm sahəsində dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisası üzrə) Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
7 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
8 Elmi əsərlər AMEA Fəlsəfə İnstitutu
9 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
10 Elmi əsərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
11 Əmək və sosial münasibətlər Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
12 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
13 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
14 International Journal of Multiculturalism Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi
15 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
16 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
17 Mədəniyyət dünyası (fəlsəfə üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
18 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
19 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
20 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
21 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
22 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
23 Xəbərlər məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası(sosiologiya üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
4 Din araşdırmaları jurnalı (fəlsəfə üzrə) Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
5 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
6 Dövlət və Din (fəlsəfə elm sahəsində dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisası üzrə) Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
7 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
8 Elmi əsərlər AMEA Fəlsəfə İnstitutu
9 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
10 Əmək və sosial münasibətlər AHİK Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
11 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 International Journal of Multiculturalism Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi
14 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
15 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
16 Mədəniyyət dünyası (fəlsəfə üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
20 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
21 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
22 Xəbərlər məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
23 Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar (dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisasları üzrə) AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA
3 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası (fəlsəfə elmləri üzrə) AMEA
4 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
5 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri (psixologiya və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Qızlar Universiteti
6 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
7 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
8 Dirçəliş –XXI əsr (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
9 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
10 Dövlət və Din (dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisasları üzrə) Azərbaycan Respublikası- nın Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
11 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
12 Fəlsəfə və Sosial –siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
13 Geostrategiya ( fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
14 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
15 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
16 Mədəniyyət Dünyası (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər Naxçıvan Universitetinin rektoru, İsmayıl Əliyev
18 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası (fəlsəfə elmləri üzrə) Naxçıvan Dövlət Universiteti
19 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzinin rəhbəri, professor
20 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, Ictimai və Pedaqoji – psixoloji Elmlər Seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
21 Qərbi Kaspi Universiteti Elmi Xəbərlər Jurnalı (Scientific Bulletin). Humanitar Elmlər Seriyası fəlsəfə üzrə f.d., professor Hüseynqulu Bağırov
22 Şərq Fəlsəfəsi Problemləri (fəlsəfə elmləri üzrə) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
23 Sivilizasiya ( fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Avrasiya Universiteti
24 Tarix, İnsan və Cəmiyyət Təhsil Işçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
25 Unikal (fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) Professor İlham Məmmədzadə, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Hacı Xaliq Bəşər
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar (dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisasları üzrə) AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA
3 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası (fəlsəfə elmləri üzrə) AMEA
4 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri (psixologiya və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Qızlar Universiteti
5 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
6 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
7 Dirçəliş –XXI əsr (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
8 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
9 Dövlət və Din (dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisasları üzrə) Azərbaycan Respublikası-nın Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
10 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
11 Fəlsəfə və Sosial –siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
12 Geostrategiya (fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) “Kaspi” Geosiyas i Araşdırmalar Mərkəzi
13 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
14 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
15 Mədəniyyət Dünyası (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
16 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
17 Şərq Fəlsəfəsi Problemləri (fəlsəfə elmləri üzrə) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
18 Sivilizasiya ( fə lsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Avrasiya Universiteti
19 Unikal (fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) Professor İlham Məmmədzadə, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Hacı Xaliq Bəşər
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar (dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisasları üzrə) AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA
3 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası (fəlsəfə elmləri üzrə)
4 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
5 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
6 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
7 Dirçəliş –XXI əsr (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
8 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
9 Dövlət və Din (dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisasları üzrə) Azərbaycan Respublikası-nın Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
10 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
11 Fəlsəfə və Sosial –siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
12 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
13 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
14 Mədəniyyət Dünyası (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
15 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası (fəlsəfə elmləri üzrə) Naxçıvan Dövlət Universiteti
16 Şərq Fəlsəfəsi Problemləri (fəlsəfə elmləri üzrə) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
17 Unikal (fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) Professor İlham Məmmədzadə, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Hacı Xaliq Bəşər
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar (dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisasları üzrə) AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA
3 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası (fəlsəfə elmləri üzrə) AMEA
4 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
5 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri (psixologiya və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Qızlar Universiteti
6 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
7 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyas Bakı Dövlət Universiteti
8 Dirçəliş –XXI əsr (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
9 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
10 Dövlət və Din (dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisasları üzrə) Azərbaycan Respublikası-nın Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
11 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
12 Fəlsəfə və Sosial –siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
13 Geostrategiya (fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
14 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
15 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
16 Mədəniyyət Dünyası (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası (fəlsəfə elmləri üzrə) Naxçıvan Dövlət Universiteti
18 Şərq Fəlsəfəsi Problemləri (fəlsəfə elmləri üzrə) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
19 Sivilizasiya ( fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Avrasiya Universiteti
20 Unikal (fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) Professor İlham Məmmədzadə, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Hacı Xaliq Bəşər
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar (dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisasları üzrə) AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası (fəlsəfə elmləri üzrə) AMEA
5 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
6 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
7 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
8 Dirçəliş –XXI əsr (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
9 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
10 Dövlət və Din (dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisasları üzrə) Azərbaycan Respublikası-nın Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
11 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
12 Fəlsəfə və Sosial –siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
13 Geostrategiya (fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) “Kaspi” Geosiyas i Araşdırmalar Mərkəzi
14 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
15 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
16 Mədəniyyət Dünyası (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası (fəlsəfə elmləri üzrə) Naxçıvan Dövlət Universiteti
18 Şərq Fəlsəfəsi Problemləri (fəlsəfə elmləri üzrə) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
19 Sivilizasiya ( fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Avrasiya Universiteti
20 Unikal (fəlsəfə və sosiologiya elmləri üzrə) Professor İlham Məmmədzadə, AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu, hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Hacı Xaliq Bəşər