Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 "Azərbaycan Tarixşünaslığı" AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
3 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
4 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
5 Elmi əsərlər AMEA Fəlsəfə İnstitutu
6 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
7 Elmi əsərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
8 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
9 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
10 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
11 İnsan və Biosfer (MaB – YUNESKO). Azərbaycan Milli Komitəsinin əsərləri UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komitəsi
12 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
13 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
14 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
15 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
16 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
17 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
18 Qafqazşünaslıq AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
19 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
20 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
21 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
22 Sosial tədqiqatlar Sosial Tədqiqatlar Mərkəz
23 Tarix və onun problemləri T.e.d., prof. Əsməd Muxtarova
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Tarix və onun problemləri T.e.d., prof. Əsməd Muxtarova
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
3 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
4 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
5 Elmi əsərlər AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
6 Elmi əsərlər AMEA Fəlsəfə İnstitutu
7 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
8 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
9 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
10 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
11 İnsan və Biosfer (MaB – YUNESKO). Azərbaycan Milli Komitəsinin əsərləri UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komitəsi
12 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
13 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
14 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
15 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
16 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
17 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
18 Qafqazşünaslıq AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
19 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
20 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
21 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
22 Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
3 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
4 Elmi əsərlər AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
5 Elmi əsərlər AMEA Fəlsəfə İnstitutu
6 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
7 Elmi əsərlər.İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
8 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
9 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
10 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
11 İnsan və Biosfer (MaB – YUNESKO). Azərbaycan Milli Komitəsinin əsərləri UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komitəsi
12 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
13 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
14 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
15 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
16 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
17 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
18 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
19 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
20 Tarix və onun problemləri T.e.d., prof. Əsməd Muxtarova
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
3 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
4 Elmi əsərlər AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
5 Elmi əsərlər AMEA Fəlsəfə İnstitutu
6 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
7 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
8 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
9 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
10 İnsan və Biosfer (MaB – YUNESKO). Azərbaycan Milli Komitəsinin əsərləri UNESCO üzrə Azərbaycan Respublikasının Milli Komitəsi
11 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
12 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
13 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
14 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
15 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
16 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
17 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
18 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
19 Tarix və onun problemləri T.e.d., prof. Əsməd Muxtarova
20 Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
6 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
7 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
8 Azərbaycan Arxeologiyası Xəzər Universiteti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası (siyasi elmlər üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
10 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri Bakı Dövlət Universiteti
11 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
12 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
13 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
14 Elm və İnnovativ Texnologiyalar Xəyalə Məmmədova
15 Elmi Əsərlər (siyasi elmlər üzrə) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
16 Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
17 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
18 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şuras
19 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
20 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
21 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı BDU Laçın Vəzir oğlu Abışlı və İkram İsmayıl oğlu Cəbrayılov
22 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
23 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
24 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
25 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
26 Naxçıvan Universiteti Elmi Əsərlər Naxçıvan Universitetinin rektoru, İsmayıl Əliyev
27 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
28 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, İctimai və Pedaqoji – psixoloji Elmlər Seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
29 Qərb Universiteti. Elm Xəbərlər. İctimai və Texniki Elmlər Seriyası fəlsəfə üzrə f.d., professor Hüseynqulu Bağırov
30 Qərbi Kaspi Universiteti Elmi Xəbərlər Jurnalı (Scientific Bulletin). Humanitar Elmlər Seriyası fəlsəfə üzrə f.d., professor Hüseynqulu Bağırov
31 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
32 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
33 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
34 Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
35 Tarix, İnsan və Cəmiyyət Təhsil Işçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
6 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
7 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
8 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
9 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər –İlmə”, Professor V.A.Muradov
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası (siyasi elmlər üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (siyasi elmlər üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
12 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
13 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
14 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
15 Elmi Əsərlər (siyasi elmlər üzrə) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
16 Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
17 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
18 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
19 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
20 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
21 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı BDU Laçın Vəzir oğlu Abışlı və İkram İsmayıl oğlu Cəbrayılov
22 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
23 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
24 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
25 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
26 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
27 Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
28 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
29 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
30 Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
31 Tarix, İnsan və Cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
32 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şə rqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
6 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
7 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
8 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası (siyasi elmlər üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
9 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (siyasi elmlər üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
10 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
11 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
12 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
13 Elmi Əsərlər (siyasi elmlər üzrə) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
14 Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
15 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
16 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
17 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
18 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
19 İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı BDU Laçın Vəzir oğlu Abışlı və İkram İsmayıl oğlu Cəbrayılov
20 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
21 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
22 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
23 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
24 Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
25 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
26 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
27 Tarix, İnsan və Cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
2 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
3 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
4 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
5 AMEA-nın Məruzələri AMEA
6 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
7 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
8 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
9 Azərbaycan Arxeologiyası Xəzər Universiteti
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası (siyasi elmlər üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (siyasi elmlər üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
12 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
13 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
14 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
15 Elmi Əsərlər (siyasi elmlər üzrə) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
16 Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
17 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
18 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
19 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
20 Journal of Qafqaz University. History, Law and Political Sciences Qafqaz Universiteti
21 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
22 Milli Az ərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
23 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
24 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
25 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
26 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
27 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
6 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
7 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
8 Azərbaycan Arxeologiyası Xəzər Universiteti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası (siyasi elmlər üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
10 Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri (siyasi elmlər üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
12 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
13 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
14 Elmi Əsərlər (siyasi elmlər üzrə) AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
15 Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
16 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
17 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
18 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
19 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
20 Journal of Qafqaz University. History, Law and Political Sciences Qafqaz Universiteti
21 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
22 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
23 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
24 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
25 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
26 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
27 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
28 Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universiteti