Bağla


Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
4 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
5 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
6 Din araşdırmaları jurnalı Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
7 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə
8 Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
9 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
10 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
11 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
14 Mədəniyyət dünyası Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
15 Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti
16 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
17 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Psixologiya jurnalı Müasir Azərbaycan Psixoloqları İctimai Birliyi
20 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
21 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
4 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
5 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
6 Din araşdırmaları jurnalı Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
7 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə
8 Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
9 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
10 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
11 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
14 Mədəniyyət dünyası Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
15 Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti
16 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
17 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Psixologiya jurnalı Müasir Azərbaycan Psixoloqları İctimai Birliyi
20 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
21 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
4 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
5 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
6 Din araşdırmaları jurnalı Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
7 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
8 Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
9 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
10 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
11 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
14 Mədəniyyət dünyası Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
15 Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti
16 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
17 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Psixologiya jurnalı Müasir Azərbaycan Psixoloqları İctimai Birliyi
20 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
21 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
4 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
5 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
6 Din araşdırmaları jurnalı Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
7 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
8 Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
9 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
10 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
11 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
14 Mədəniyyət dünyası Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
15 Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti
16 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
17 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Psixologiya jurnalı Müasir Azərbaycan Psixoloqları İctimai Birliyi
20 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
21 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
4 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
5 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
6 Din araşdırmaları jurnalı Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu
7 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlətİdarəçilik Akademiyası
8 Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
9 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
10 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
11 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
14 Mədəniyyət dünyası Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
15 Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti
16 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
17 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Psixologiya jurnalı Müasir Azərbaycan Psixoloqları İctimai Birliyi
20 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
21 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
3 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
4 Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
5 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
6 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri (psixologiya və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Qızlar Universiteti
7 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
8 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
9 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
10 Dirçəliş –XXI əsr (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
11 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
12 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
13 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
14 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
15 Mədəniyyət Dünyası (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
16 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər Naxçıvan Universitetinin rektoru, İsmayıl Əliyev
17 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
18 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
19 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzinin rəhbəri, professor
20 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
21 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
22 Psixologiya Jurnalı Müasir Azərbaycan Psixoloqları İctimai Birliyi
23 Qərbi Kaspi Universiteti Elmi Xəbərlər Jurnalı (Scientific Bulletin). Humanitar Elmlər Seriyası fəlsəfə üzrə f.d., professor Hüseynqulu Bağırov
24 Tarix, insan və cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
25 Tarix, insan və cəmiyyət Təhsil Işçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
3 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dillər Universiteti
4 Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
5 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
6 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri (psixologiya və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Qızlar Universiteti
7 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
8 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
9 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
10 Dirçəliş –XXI əsr (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
11 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
12 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
13 Fəlsəfə və Sosial –siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
14 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
15 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
16 Mədəniyyət Dünyası (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası (psixologiya elmləri üzrə) Naxçıvan Dövlət Universiteti
18 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri Naxçıvan Universiteti
19 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə) Odlar Yurdu Universiteti
20 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
21 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
22 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
23 Psixologiya Jurnalı (psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
24 Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
25 Tarix, İnsan və Cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
26 Tarix, insan və cəmiyyət (psixologiya elmləri üzrə) Təhsil Işçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (psixologiya elmləri üzrə) AMEA
3 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dillər Universiteti
4 Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
5 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
6 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri (psixologiya və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Qızlar Universiteti
7 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
8 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
9 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
10 Dirçəliş –XXI əsr (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
11 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
12 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
13 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
14 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
15 Mədəniyyət Dünyası (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
16 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası (psixologiya elmləri üzrə) Naxçıvan Dövlət Universiteti
17 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri Naxçıvan Universiteti
18 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə) Odlar Yurdu Universiteti
19 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
20 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
21 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
22 Psixologiya Jurnalı (psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
23 Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
24 Tarix, insan və cəmiyyət (psixologiya elmləri üzrə) Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
25 Tarix, İnsan və Cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (psixologiya elmləri üzrə) AMEA
3 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dillər Universiteti
4 Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
5 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
6 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri (psixologiya və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Qızlar Universiteti
7 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
8 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
9 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
10 Dirçəliş –XXI əsr (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
11 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
12 Dövlət və Din (dinşünaslıq, dinin tarixi və fəlsəfəsi ixtisasları üzrə) Azərbaycan Respublikası-nın Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
13 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
14 Fəlsəfə və Sosial –siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
15 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
16 Mədəniyyət Dünyası (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
17 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası (psixologiya elmləri üzrə) Naxçıvan Dövlət Universiteti
18 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə) Odlar Yurdu Universiteti
19 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
20 Psixologiya Jurnalı (psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
21 Tarix, insan və cəmiyyət (psixologiya elmləri üzrə) Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (psixologiya elmləri üzrə) AMEA
2 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dillər Universiteti
3 Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
4 Bakı Dövlət Universitetinin İlahiyyat Fakültəsinin Elmi Məcmuəsi (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
5 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi Əsərləri (psixologiya və sosiologiya elmləri üzrə) Bakı Qızlar Universiteti
6 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Bakı Slavyan Universiteti
7 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
8 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
9 Dirçəliş –XXI əsr (sosiologiya və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
10 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
11 Elmi Əsərlər AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
12 Fəlsəfə və Sosial –siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
13 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
14 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
15 Mədəniyyət Dünyası (fəlsəfə və psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
16 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası (psixologiya elmləri üzrə) Naxçıvan Dövlət Universiteti
17 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə) Odlar Yurdu Universiteti
18 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (psixologiya elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Psixologiya Jurnalı (psixologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
20 Tarix, insan və cəmiyyət (psixologiya elmləri üzrə) Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu