Bağla


Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 "Azərbaycan Tarixşünaslığı" AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
3 Azərbaycan arxeologiyası (tarix elmləri üzrə) Xəzər Universiteti, prof. Hamlet İsaxanlı
4 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər-İlmə” MMC, AMEA Rəyasət Heyəti
5 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
6 Dayanıqlı inkişaf (multidisiplinar elmi jurnal) Mingəçevir Dövlət Universiteti
7 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
8 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
9 Elmi əsərlər Naxçıvan Müəllimlər Universiteti
10 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
11 Elmi əsərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
12 Elmi xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
13 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
14 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
15 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
16 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
17 Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
18 Mahmud Kaşğarlı beynəlxalq elmi jurnal ADPU-nun türkoloji mərkəzi
19 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
20 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
21 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
22 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
23 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji- psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
24 Qafqazşünaslıq AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
25 Reconstructing the past: Journal of Historical Studies Qərbi Kaspi Universiteti
26 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
27 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
28 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
29 Sosial tədqiqatlar Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi
30 Tarix və onun problemləri T.e.d., prof. Əsməd Muxtarova
31 Tarix, insan və cəmiyyət Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
32 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
33 Xəbərlər məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 "Azərbaycan Tarixşünaslığı" AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
3 Azərbaycan arxeologiyası (tarix elmləri üzrə) Xəzər Universiteti, prof. Hamlet İsaxanlı
4 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər-İlmə” MMC, AMEA Rəyasət Heyəti
5 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
6 Dayanıqlı inkişaf (multidisiplinar elmi jurnal) Mingəçevir Dövlət Universiteti
7 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
8 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
9 Elmi əsərlər Naxçıvan Müəllimlər Universiteti
10 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
11 Elmi əsərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
12 Elmi xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
13 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
14 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
15 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
16 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
17 Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
18 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
19 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
20 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
21 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
22 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji- psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
23 Qafqazşünaslıq AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
24 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
25 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
26 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
27 Sosial tədqiqatlar Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi
28 Tarix və onun problemləri T.e.d., prof. Əsməd Muxtarova
29 Tarix, insan və cəmiyyət Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
30 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
31 Xəbərlər məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Tarix və onun problemləri T.e.d., prof. Əsməd Muxtarova
2 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
3 Azərbaycan arxeologiyası (tarix elmləri üzrə) Xəzər Universiteti, prof. Hamlet İsaxanlı
4 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər-İlmə” MMC, AMEA Rəyasət Heyəti
5 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
6 Dayanıqlı inkişaf (multidisiplinar elmi jurnal) Mingəçevir Dövlət Universiteti
7 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
8 Elmi əsərlər AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
9 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
10 Elmi əsərlər Naxçıvan Müəllimlər Universiteti
11 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
12 Elmi əsərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
13 Elmi xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
14 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
15 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
16 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
17 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
18 Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
19 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
20 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
21 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
22 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji- psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
23 Qafqazşünaslıq AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu
24 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
25 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
26 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
27 Tarix, insan və cəmiyyət Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
28 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
29 Xəbərlər məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Azərbaycan arxeologiyası (tarix elmləri üzrə) Xəzər Universiteti, prof. Hamlet İsaxanlı
3 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər-İlmə” MMC, AMEA Rəyasət Heyəti
4 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
5 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
6 Elmi əsərlər AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
7 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
8 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
9 Elmi əsərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
10 Elmi xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
11 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
12 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
13 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
14 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
15 Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
16 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
17 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
18 Naxçıvan Müəllimləri İnstitutu. Elmi əsərlər (tarix üzrə) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
19 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
20 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji- psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
21 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
22 Sivilizasiya (tarix elmləri üzrə) Bakı Avrasiya Universiteti
23 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
24 Tarix və onun problemləri (tarix elmləri üzrə) T.e.d., prof. Əsməd Muxtarova
25 Tarix, insan və cəmiyyət Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
26 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
27 Xəbərlər məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 Azərbaycan arxeologiyası (tarix elmləri üzrə) Xəzər Universiteti, prof. Hamlet İsaxanlı
3 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər-İlmə” MMC, AMEA Rəyasət Heyəti
4 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
5 Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilikAkademiyası
6 Elmi əsərlər AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
7 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
8 Elmi əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
9 Elmi xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
10 Elmi xəbərlər. Sosial və humanitar elmlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
11 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
12 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
13 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
14 Lənkəran Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
15 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
16 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
17 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
18 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji- psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Şərq araşdırmaları AMEA akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
20 Sivilizasiya (tarix elmləri üzrə) Bakı Avrasiya Universitet
21 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
22 Tarix və onun problemləri (tarix elmləri üzrə) T.e.d., prof. Əsməd Muxtarova
23 Tarix, insan və cəmiyyət Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
24 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
25 Xəbərlər. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
6 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
7 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
8 Azərbaycan Arxeologiyası Xəzər Universiteti
9 Azərbaycan xalçaları (sənətşünaslıq üzrə) “Azər –İlmə”, Professor V. A. Muradov
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix və antropologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
12 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
13 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
14 Elm və İnnovativ Texnologiyalar Xəyalə Məmmədova
15 Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
16 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
17 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
18 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
19 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
20 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
21 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
22 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
23 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
24 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
25 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər Naxçıvan Universitetinin rektoru, İsmayıl Əliyev
26 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
27 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
28 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
29 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, İctimai və Pedaqoji – psixoloji Elmlər Seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
30 Qərb Universiteti. Elm Xəbərlər. İctimai və Texniki Elmlər Seriyası fəlsəfə üzrə f.d., professor Hüseynqulu Bağırov
31 Qərbi Kaspi Universiteti Elmi Xəbərlər Jurnalı (Scientific Bulletin). Humanitar Elmlər Seriyası fəlsəfə üzrə f.d., professor Hüseynqulu Bağırov
32 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
33 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
34 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Sumqayıt Dövlət Universiteti
35 Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
36 Tarix, İnsan və Cəmiyyət Təhsil Işçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
37 Tarix, İnsan və Cəmiyyət (tarix elmlər üzrə) Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
38 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
6 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
7 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
8 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər –İlmə”, Professor V.A.Muradov
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix və antropologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
10 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
11 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
12 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
13 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
14 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
15 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
16 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
17 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
18 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
19 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
20 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
21 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
22 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
23 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri (tarix elmləri üzrə) Naxçıvan Universiteti
24 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
25 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
26 Pedaqoji Universitetin Хəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
27 Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər. İctimai və texniki elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Qərb Universiteti
28 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
29 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
30 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Sumqayıt Dövlət Universiteti
31 Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
32 Tarix, İnsan və Cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
33 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
6 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
7 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
8 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər –İlmə”, Professor V.A.Muradov
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix və antropologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
10 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
11 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
12 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
13 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
14 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
15 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
16 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
17 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
18 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
19 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
20 Milli Az ərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
21 Milli Az ərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
22 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
23 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
24 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri (tarix elmləri üzrə) Naxçıvan Universiteti
25 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
26 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
27 Pedaqoji Universitetin Хəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
28 Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər. İctimai və texniki elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Qərb Universiteti
29 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
30 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
31 Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Sumqayıt Dövlət Universiteti
32 Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
33 Tarix, İnsan və Cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
34 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyas AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
5 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
6 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
7 Azərbaycan Arxeologiyası Xəzər Universiteti
8 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər –İlmə”, Professor V.A.Muradov
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix və antropologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
10 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
11 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
12 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
13 Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
14 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
15 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
16 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
17 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
18 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
19 Journal of Qafqaz University. History, Law and Political Sciences Qafqaz Universiteti
20 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
21 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
22 MEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
23 Milli Az ərbaycan Tarixi Muzeyi AMEA
24 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
25 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
26 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
27 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
28 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
29 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
30 Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
31 Tarix, İnsan və Cəmiyyət (tarix elmləri üzrə) Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
32 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. İctimai və humanitar elmlər seriyası AMEA Naxçıvan Bölməsi
2 AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu. Elmi Araşdırmalar AMEA Şərqşünaslıq İnstitutu
3 AMEA Tarix İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA Tarix İnstitutu
4 AMEA-nın Məruzələri AMEA
5 AMEA-nın Xəbərləri. Tarix, fəlsəfə və hüquq seriyası AMEA
6 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
7 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
8 Azərbaycan Arxeologiyası Xəzər Universiteti
9 Azərbaycan xalçaları (tarix elmləri üzrə) “Azər –İlmə”, Professor V.A.Muradov
10 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix və antropologiya elmləri üzrə) Bakı Dövlət Universiteti
11 Caucasus International (ingilis dilində) Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi və Avrasiya Bilim Adamları Dərnəyi
12 Dirçəliş –XXI əsr Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu
13 Dövlət İdarəçiliyi: Nəzəriyyə və Təcrübə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
14 Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Azərbaycan Fəlsəfə və Sosial-siyasi Elmlər Assosiasiyası
15 Geostrategiya “Kaspi” Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzi
16 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
17 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər (tarix elmləri üzrə) Gəncə Dövlət Universiteti
18 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
19 Hərbi Bilik Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi
20 Journal of Qafqaz University. History, Law and Political Sciences Qafqaz Universiteti
21 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
22 Lənkəran Dövlət Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə) Lənkəran Dövlət Universiteti
23 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi АМЕА Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
24 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
25 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. İctimai elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
26 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
27 Pedaqoji Universitet Xəbərləri (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
28 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
29 Strateji Təhlil Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
30 Tarix və Onun Problemləri Bakı Dövlət Universiteti
31 Tarix, İnsan və Cəmiyyət (tarix elmləri üzrə) Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
32 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (tarix elmləri üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti