Bağla


Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
4 Azərbaycan məktəbi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
5 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
6 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
7 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
8 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi xəbərləri Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
9 Elm və innovativ texnologiyalar Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
10 Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
11 Elmi əsərlər Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
12 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
13 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
14 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
15 Elmi xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
16 Filologiya və pedaqogika: elmi araşdırmalar Professor Mahirə Nağı qızı Hüseynova (ADPU)
17 Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi Azərbaycan Respublika Təhsil Nazirliyi
18 Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri Mütərcim Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi
19 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
20 Kurikulum Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
21 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
22 Mədəniyyət/Culture Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
23 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
24 Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti
25 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
26 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
27 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
28 Peşə təhsili və insan kapitalı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
29 Philology and Pedagogics. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
30 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
31 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
4 Azərbaycan məktəbi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
5 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
6 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
7 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
8 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi xəbərləri Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
9 Elm və innovativ texnologiyalar Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
10 Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
11 Elmi əsərlər Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
12 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
13 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
14 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
15 Elmi xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
16 Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi Azərbaycan Respublika Təhsil Nazirliyi
17 Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri Mütərcim Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi
18 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
19 Kurikulum Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
20 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
21 Mədəniyyət/Culture Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
22 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
23 Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti
24 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
25 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
26 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
27 Peşə təhsili və insan kapitalı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
28 Philology and Pedagogics. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
29 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
30 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
4 Azərbaycan məktəbi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
5 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
6 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
7 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
8 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi xəbərləri Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
9 Elm və innovativ texnologiyalar Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
10 Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
11 Elmi əsərlər Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
12 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
13 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
14 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
15 Elmi xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
16 Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi Azərbaycan Respublika Təhsil Nazirliyi
17 Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri Bakı Slavyan Universiteti
18 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
19 Kurikulum Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
20 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
21 Mədəniyyət/Culture Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi
22 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
23 Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti
24 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
25 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
26 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
27 Peşə təhsili və insan kapitalı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
28 Philology and Pedagogics. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
29 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
30 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Azərbaycan məktəbi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
4 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
5 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
6 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
7 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi xəbərləri Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
8 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
9 Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
10 Elmi əsərlər Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
11 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
12 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
13 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
14 Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
15 Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri Bakı Slavyan Universiteti
16 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
17 Kurikulum Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
18 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
19 Mədəniyyət.az Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
20 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
21 Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti
22 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
23 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
24 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
25 Peşə təhsili və insan kapitalı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
26 Philology and Pedagogics. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
27 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
28 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
29 Xəbərlər məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Azərbaycan məktəbi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
4 Bakı Qızlar Universitetinin Elmi əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
5 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
6 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
7 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi xəbərləri Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
8 Elm və innovativ texnologiyalar “Qlobal Əməkdaşlıq və Analitik Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyi
9 Elmi əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil İnstitutu
10 Elmi əsərlər Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
11 Elmi əsərlər Naxçıvan Universiteti
12 Elmi əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
13 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
14 Elmi xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
15 Fizika, riyaziyyat və informatika tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
16 Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri Bakı Slavyan Universiteti
17 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
18 Kurikulum Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
19 Metafizika Beynəlxalq Metafizika Mərkəzi
20 Mədəniyyət.az Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi
21 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
22 Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqojı Universiteti
23 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
24 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
25 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
26 Peşə təhsili və insan kapitalı Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
27 Philology and Pedagogics. Journal of Baku Engineering University Bakı Mühəndislik Universiteti
28 Sivilizasiya Bakı Avrasiya Universiteti
29 Sosial elmlər AMEA Rəyasət Heyəti
30 Xəbərlər məcmuəsi AMEA Gəncə Bölməsi
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
3 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
4 Azərbaycan məktəbi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
5 Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
6 Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
7 Bakı Qızlar Universitetinin Emi Əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
8 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
10 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
11 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
12 Fizika, Riyaziyyat və İnformatika Tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
13 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
14 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
15 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
16 Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri Bakı Slavyan Universiteti
17 Journal of Baku Engineering University. Philology and Pedagogics Bakı Mühəndislik Universiteti
18 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
19 Kimya məktəbdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
20 Kurikulum Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
21 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliy
22 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
23 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
24 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri Naxçıvan Universitetinin rektoru, İsmayıl Əliyev
25 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
26 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzinin rəhbəri, professor
27 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
28 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, Ictimai və Pedaqoji – psixoloji Elmlər Seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
29 Tarix, insan və cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
30 Təhsildə İKT Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
3 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
4 Azərbaycan məktəbi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
5 Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
6 Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
7 Bakı Qızlar Universitetinin Emi Əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
8 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
10 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
11 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
12 Fizika, Riyaziyyat və İnformatika Tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
13 Gənc tədqiqatçı Əlavə edilir Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
14 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
15 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
16 Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri Bakı Slavyan Universiteti
17 Journal of Baku Engineering University. Philology and Pedagogics Bakı Mühəndislik Universiteti
18 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
19 Kimya məktəbdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
20 Kurikulum Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
21 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
22 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri Naxçıvan Dövlət Universiteti
23 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
24 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri Naxçıvan Universiteti
25 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
26 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
27 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
28 Pedaqoji Universitetin Хəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
29 Tarix, insan və cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
30 Tarix, İnsan və Cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
31 Təhsildə İKT Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
3 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
4 Azərbaycan məktəbi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
5 Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
6 Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
7 Bakı Qızlar Universitetinin Emi Əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
8 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
10 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
11 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
12 Fizika, Riyaziyyat və İnformatika Tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
13 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
14 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
15 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
16 Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri Bakı Slavyan Universiteti
17 Journal of Baku Engineering University. Philology and Pedagogics Bakı Mühəndislik Universiteti
18 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
19 Kimya məktəbdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
20 Kurikulum Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
21 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
22 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
23 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
24 Naxçıvan Universitetinin Elmi Əsərləri Naxçıvan Universiteti
25 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
26 Pedaqogika Bakı Elm Təhsil Mərkəzi
27 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
28 Pedaqoji Universitetin Хəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
29 Tarix, insan və cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
30 Tarix, İnsan və Cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
31 Təhsildə İKT Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
3 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
4 Azərbaycan məktəbi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
5 Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
6 Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
7 Bakı Qızlar Universitetinin Emi Əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
8 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
10 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
11 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
12 Fizika, Riyaziyyat və İnformatika Tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
13 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
14 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
15 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
16 Humanitar E lmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri Bakı Slavyan Universiteti
17 Journal of Qafqaz University. Philology and Pedagogics Qafqaz Universiteti
18 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
19 Kimya məktəbdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
20 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
21 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri Naxçıvan Dövlət Universiteti
22 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
23 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
24 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
25 Tarix, insan və cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
26 Təhsildə İKT Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
3 Azərbaycan Dillər Universiteti. Elmi Xəbərlər Azərbaycan Dillər Universiteti
4 Azərbaycan məktəbi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
5 Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
6 Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu. Elmi Əsərlər AMEA
7 Bakı Qızlar Universitetinin Emi Əsərləri Bakı Qızlar Universiteti
8 Bakı Slavyan Universitetinin Elmi əsərləri. İctimai-siyasi elmlər seriyası Bakı Slavyan Universiteti
9 Bakı Universitetinin Xəbərləri. Sosial-siyasi elmlər seriyası Bakı Dövlət Universiteti
10 Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının Elmi Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası
11 Dil və ədəbiyyat Azərbaycan Dillər Universiteti
12 Fizika, Riyaziyyat və İnformatika Tədrisi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
13 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
14 Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər Gəncə Dövlət Universiteti
15 Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi. Elmi Əsərlər Məcmuəsi Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi
16 Humanitar Elmlərin Öyrənilməsinin Aktual Problemləri Bakı Slavyan Universiteti
17 Journal of Qafqaz University. Philology and Pedagogics Qafqaz Universiteti
18 Khazar Journal of Humanities and Social Sciences Xəzər Universiteti
19 Kimya məktəbdə Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu
20 Məktəbəqədər və ibtidai təhsil Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi
21 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
22 Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
23 Odlar Yurdu Universitetinin Elmi və Pedaqoji Xəbərləri Odlar Yurdu Universiteti
24 Pedaqoji Universitet Xəbərləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
25 Tarix, insan və cəmiyyət Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu
26 Təhsildə İKT Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti