Bağla


Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Axtarışlar (sənətşünaslıq üzrə) Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin elmi əsərləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
5 Azərbaycanda inşaat və memarlıq (memarlıq üzrə) Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
6 Elmi əsərlər Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
7 Filologiya və sənətşünaslıq (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
8 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
9 İncəsənət və mədəniyyət problemləri (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
10 Konservatoriya (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Milli Konservatoriyası
11 Memar (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlar İttifaqı
12 Mədəniyyət dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
13 Musiqi dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Müsiqi Akademiyası
14 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
15 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası (sənətşünaslıq üzrə) Qərb Universiteti
16 Risalə (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
17 Sənət akademiyası (sənətşünaslıq üzrə) Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
18 Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası ŞÖBMA-nın sədr müavini, Qasımzadə Elbay Ənvər oğlu
19 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları (sənətşünaslıq elm sahəsində “Kulturologiya və onun ümumi məsələləri” və “Muzeyşünaslıq” ixtisasları üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
20 Urbanizm Azərbaycan Urbanistlər Cəmiyyəti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Axtarışlar (sənətşünaslıq üzrə) Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin elmi əsərləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
5 Azərbaycanda inşaat və memarlıq (memarlıq üzrə) Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
6 Elmi əsərlər Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
7 Filologiya və sənətşünaslıq (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
8 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
9 İncəsənət və mədəniyyət problemləri (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
10 Konservatoriya (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Milli Konservatoriyası
11 Memar (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlar İttifaqı
12 Mədəniyyət dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
13 Musiqi dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Musiqi dünyası (sənətşünaslıq üzrə)
14 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
15 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası (sənətşünaslıq üzrə) Qərb Universiteti
16 Risalə (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
17 Sənət akademiyası (sənətşünaslıq üzrə) Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
18 Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası ŞÖBMA-nın sədr müavini, Qasımzadə Elbay Ənvər oğlu
19 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları (sənətşünaslıq elm sahəsində “Kulturologiya və onun ümumi məsələləri” və “Muzeyşünaslıq” ixtisasları üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Axtarışlar (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin elmi əsərləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
5 Azərbaycanda inşaat və memarlıq (memarlıq üzrə) Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
6 Elmi əsərlər Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
7 Filologiya və sənətşünaslıq (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
8 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
9 İncəsənət və mədəniyyət problemləri (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
10 Konservatoriya (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Milli Konservatoriyası
11 Memar (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlar İttifaqı
12 Mədəniyyət dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
13 Musiqi dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Müsiqi Akademiyası
14 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
15 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası (sənətşünaslıq üzrə) Qərb Universiteti
16 Risalə (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
17 Sənət akademiyası (sənətşünaslıq üzrə) Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
18 Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası Memarlıq, şəhərsalma tarixi və bərpası ŞÖBMA-nın sədr müavini, Qasımzadə Elbay Ənvər oğlu
19 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları (sənətşünaslıq elm sahəsində “Kulturologiya və onun ümumi məsələləri” və “Muzeyşünaslıq” ixtisasları üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Axtarışlar (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin elmi əsərləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
5 Azərbaycanda inşaat və memarlıq (memarlıq üzrə) Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
6 Elmi əsərlər Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
7 Filologiya və sənətşünaslıq (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
8 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
9 İncəsənət və mədəniyyət problemləri (sənətşünaslıq üzrə) İncəsənət və mədəniyyət problemləri (sənətşünaslıq üzrə)
10 Konservatoriya (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Milli Konservatoriyası
11 Memar (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlar İttifaqı
12 Mədəniyyət dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
13 Musiqi dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Müsiqi Akademiyası
14 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
15 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası (sənətşünaslıq üzrə) Qərb Universiteti
16 Risalə (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
17 Sənət akademiyası (sənətşünaslıq üzrə) Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
18 Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası Memarlıq şəhərsalma tarixi və pərpası Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının sədr müavini Elbay Qasımzadə
19 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları (sənətşünaslıq elm sahəsində “Kulturologiya və onun ümumi məsələləri” və “Muzeyşünaslıq” ixtisasları üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA Rəyasət Heyəti
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
3 Axtarışlar (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin elmi əsərləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
5 Azərbaycanda inşaat və memarlıq (memarlıq üzrə) Azərbaycan İnşaat və Memarlıq Elmi-Tədqiqat İnstitutu
6 Elmi əsərlər Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
7 Filologiya və sənətşünaslıq (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Humanitar Elmlər Bölməsi
8 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
9 İncəsənət və mədəniyyət problemləri (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
10 Konservatoriya (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Milli Konservatoriyası
11 Memar (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlar İttifaqı
12 Mədəniyyət dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
13 Musiqi dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Ü.Hacıbəyli adına Bakı Müsiqi Akademiyası
14 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi
15 Qərbi Kaspi Universitetinin Elmi xəbərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası (sənətşünaslıq üzrə) Qərb Universiteti
16 Risalə (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan ƏdəbiyyatıMuzeyi
17 Sənət akademiyası (sənətşünaslıq üzrə) Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
18 Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının sədr müavini Elbay Qasımzadə
19 Turizm və qonaqpərvərlik tədqiqatları (sənətşünaslıq elm sahəsində“Kulturologiya və onun ümumi məsələləri” və “Muzeyşünaslıq” ixtisasları üzrə) Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
3 Axtarışlar (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
5 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
6 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
7 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Əsərləri (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
8 Azərbaycan xalçaları (sənətşünaslıq üzrə) Professor V. A. Muradov
9 Gənc Tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
10 Harmoniya ( sənətşünaslıq üzrə) Professor T. A. Məmmədov
11 İncəsənət və Mədəniyyət Problemləri AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
12 Konservatoriya (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Milli Konservatoriyası
13 Memar (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlar İttifaqı
14 Mədəni həyat Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
15 Mədəniyyət Dünyası Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
16 Mədəniyyət.az Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
17 Müasir mədəniyyətşünaslıq Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
18 Musiqi Dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Bakı Musiqi Akademiyası
19 Musiqi Elmi, Mədəniyyəti və Təhsilin Aktual Problemləri Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
20 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
21 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
22 Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Humanitar, Ictimai və Pedaqoji – psixoloji Elmlər Seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
23 Qərbi Kaspi Universiteti Elmi Xəbərlər Jurnalı (Scientific Bulletin). Humanitar Elmlər Seriyası fəlsəfə üzrə f.d., professor Hüseynqulu Bağırov
24 Qobustan Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
25 Risalə AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
26 Sənət Akademiyası Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
27 Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, AMEA Memarlıq, Şəhərsalma Tarixi və Bərpa Şöbəsi. Toplu Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, AMEA Memarlıq, Şəhərsalma Tarixi və Bərpa Şöbəsi
28 Sivilizasiya ( sənətşünaslıq üzrə) Bakı Avrasiya Universiteti
29 Təsviri və Dekorativ-Tətbiqi Sənət Məsələləri (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Xalça Muzeyi
30 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (“Kulturologiya və onun ümumi məsələləri” və “Muzeyşünaslıq” ixtisasları üzrə Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 Təsviri və Dekorativ-Tətbiqi Sənət Məsələləri (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Xalça Muzeyi
2 AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
3 AMEA-nın Məruzələri AMEA
4 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
5 Axtarışlar (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
6 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
7 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
8 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
9 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Əsərləri (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
10 Azərbaycan xalçaları (sənətşünaslıq üzrə) Professor V. A. Muradov
11 Harmoniya (sənətşünaslıq üzrə) Professor T. A. Məmmədov
12 İncəsənət və Mədəniyyət Problemləri AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
13 Konservatoriya (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Milli Konservatoriyası
14 Memar (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlar İttifaqı
15 Mədəniyyət Dünyası Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
16 Mədəniyyət.az Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
17 Müasir mədəniyyətşünaslıq Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
18 Musiqi Dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Bakı Musiqi Akademiyası
19 Musiqi Elmi, Mədəniyyəti və Təhsilinin Aktual Problemləri (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
20 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
21 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
22 Pedaqoji Universitetin Хəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
23 Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
24 Qobustan Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
25 Sənət Akademiyası Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
26 Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, AMEA Memarlıq, Şəhərsalma Tarixi və Bərpa Şöbəsi. Toplu Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, AMEA Memarlıq, Şəhərsalma Tarixi və Bərpa Şöbəsi
27 Sivilizasiya (sənətşünaslıq üzrə) Bakı Avrasiya Universiteti
28 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (“Kulturologiya və onun ümumi məsələləri” və “Muzeyşünaslıq” ixtisasları üzrə Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
3 Axtarışlar (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
5 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
6 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
7 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Əsərləri (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
8 Azərbaycan xalçaları (sənətşünaslıq üzrə) Professor V. A. Muradov
9 Gənc tədqiqatçı AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurası
10 Harmoniya (sənətşünaslıq üzrə) Professor T. A. Məmmədov
11 İncəsənət və Mədəniyyət Problemləri AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
12 Konservatoriya (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Milli Konservatoriyası
13 Memar (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlar İttifaqı
14 Mədəniyyət Dünyası Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
15 Mədəniyyət.az Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
16 Müasir mədəniyyətşünaslıq Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
17 Musiqi Dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Bakı Musiqi Akademiyası
18 Musiqi Elmi, Mədəniyyəti və Təhsilinin Aktual Problemləri (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
19 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
20 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
21 Pedaqoji Universitetin Хəbərləri. Humanitar, ictimai və pedaqoji-psixoloji elmlər seriyası Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
22 Qərb Universiteti. Elmi Xəbərlər. Humanitar elmlər seriyası Qərb Universiteti
23 Qobustan Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
24 Sənət Akademiyası Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası
25 Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, AMEA Memarlıq, Şəhərsalma Tarixi və Bərpa Şöbəsi. Toplu Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, AMEA Memarlıq, Şəhərsalma Tarixi və Bərpa Şöbəsi
26 Sivilizasiya (sənətşünaslıq üzrə) Bakı Avrasiya Universiteti
27 Təsviri və Dekorativ-Tətbiqi Sənət Məsələləri (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Xalça Muzeyi
28 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (“Kulturologiya və onun ümumi məsələləri” və “Muzeyşünaslıq” ixtisasları üzrə Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
3 Axtarışlar (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
5 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
6 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
7 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Əsərləri (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
8 Azərbaycan xalçaları (sənətşünaslıq üzrə) Professor V.A.Muradov
9 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
10 Harmoniya (sənətşünaslıq üzrə) Professor T. A. Məmmədov
11 İncəsənət və Mədəniyyət Problemləri AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
12 Konservatoriya (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Milli Konservatoriyası
13 Memar (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlar İttifaqı
14 Mədəni həyat Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
15 Mədəniyyət Dünyası Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
16 Müasir mədəniyyətşünaslıq Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
17 Musiqi Dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Bakı Musiqi Akademiyası
18 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
19 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
20 Qobustan Azərbaycan Yazıçılar Birliyi
21 Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, AMEA Memarlıq, Şəhərsalma Tarixi və Bərpa Şöbəsi. Toplu Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, AMEA Memarlıq, Şəhərsalma Tarixi və Bərpa Şöbəsi
22 Sivilizasiya (sənətşünaslıq üzrə) Bakı Avrasiya Universiteti
23 Təsviri və Dekorativ-Tətbiqi Sənət Məsələləri (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Xalça Muzeyi
24 Turizm və Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (“Kulturologiya və onun ümumi məsələləri” və “Muzeyşünaslıq” ixtisasları üzrə Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti
Elmi nəşrin adı Nəşr orqanı
1 AMEA-nın Məruzələri AMEA
2 AMEA-nın Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası AMEA
3 Axtarışlar (sənətşünaslıq üzrə) AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu
4 Azerbaijan and Azerbaijanis/ Азербайджан и Азербайджанцы AMEA
5 Azərbaycan Arxeologiya və Etnoqrafiyası AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu
6 Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Elmi Əsərləri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
7 Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin Elmi Əsərləri (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
8 Azərbaycan xalçaları (sənətşünaslıq üzrə Professor V.A.Muradov
9 Gənc Alimlərin Əsərləri AMEA Gənclərin İntellektual İnkişaf Mərkəzi, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənc Alim, Doktorant və Magistrlər Cəmiyyəti
10 Harmoniya (sənətşünaslıq üzrə) Professor T.A.Məmmədov
11 İncəsənət və Mədəniyyət Problemləri AMEA Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
12 Konservatoriya (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Milli Konservatoriyası
13 Memar (memarlıq üzrə) Azərbaycan Memarlar İttifaqı
14 Mədəni həyat Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
15 Mədəniyyət Dünyası Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
16 Müasir mədəniyyətşünaslıq Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi
17 Musiqi Dünyası (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqı, Bakı Musiqi Akademiyası
18 Naxçıvan Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi
19 Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər. Humanitar elmlər seriyası Naxçıvan Dövlət Universiteti
20 Qobustan AMEA
21 Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, AMEA Memarlıq, Şəhərsalma Tarixi və Bərpa Şöbəsi. Toplu Şərq Ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyası, AMEA Memarlıq, Şəhərsalma Tarixi və Bərpa Şöbəsi
22 Sivilizasiya (sənətşünaslıq üzrə) Bakı Avrasiya Universiteti
23 Təsviri və Dekorativ-Tətbiqi Sənət Məsələləri (sənətşünaslıq üzrə) Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Xalça Muzeyi
24 Turizm v ə Qonaqpərvərlik Tədqiqatları (“Kulturologiya və onun ümumi məsələləri” və “Muzeyşünaslıq” ixtisasları üzrə Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti