12 may 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında (AAK) 4 elm sahəsi üzrə elmi dərəcə və elmi ad almış 5 iddiaçıya attestat və diplomların təqdim edilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib.  

Filologiya elmləri, tarix, sənətşünaslıq və astronomiya üzrə elmlər doktoru dissertasiyalarını müdafiə etmiş və AAK tərəfindən elmi dərəcə verilmiş 4 iddiaçıya elmlər doktoru diplomları təqdim olunub.

Filologiya elmləri sahəsində “Folklorşünaslıq” ixtisası üzrə 1 iddiaçıya professor attestatı təqdim edilib.


12.05.2023

Digər xəbərlər