22 dekabr 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında (AAK) Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib.

İclasda 8 elm sahəsi üzrə elmi dərəcə və elmi ad almış 13 iddiaçıya diplomlar və attestatlar təqdim edilib. Kimya, texnika elmləri, iqtisad elmləri, tarix və filologiya elmləri üzrə elmlər doktoru dissertasiyalarını müdafiə etmiş və AAK tərəfindən elmi dərəcə verilmiş 6 iddiaçıya elmlər doktoru diplomları təqdim olunub.

Fizika sahəsində “Yarımkeçiricilər fizikası” və “Radiasiya materialşünaslığı”, texnika elmləri sahəsində “Hava nəqliyyatının istismarı”, kimya sahəsində “Üzvi kimya”, pedaqogika elm sahəsində “Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası (rus dilinin tədrisi metodikası),  psixologiya sahəsində “Pedaqoji psixologiya” və tarix sahəsində “Vətən tarixi” ixtisaslarının hər biri üzrə 1 iddiaçıya professor attestatları təqdim edilib.

Elmi dərəcə iddiaçılarına elmlər doktoru elmi dərəcəsinin, elmi ad iddiaçılarına professor elmi adının verilməsi və xarici ölkədə verilmiş elmi dərəcə barədə sənədin təkrar attestasiya əsasında tanınması məsələlərinə baxılıb.

Fəlsəfə doktoru imtahanının nəticələrinin etibarlılıq müddəti haqqında qərar qəbul edilib.

Komissiyanın nəzdində fəaliyyət göstərən ekspert və dissertasiya şuralarının tərkibində dəyişikliklər edilib və müxtəlif elm sahələri üzrə dissertasiya şuraları yaradılıb.


22.12.2023

Digər xəbərlər