Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2019-cu il 11 iyun tarixli 728 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Elmi dərəcələr verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 6.9-cu və 7.4-cü, “Elmi adlar verilməsi qaydası haqqında Əsasnamə”nin 5.3-cü və 6.8-ci bəndlərinə müvafiq olaraq

 

- elmi dərəcə, nostrifikasiya və təkrar attestasiya üçün təqdim edilən sənədlərə;

- elmi adlar verilməsinə dair vəsatətlərə, nostrifikasiya və təkrar attestasiya üçün təqdim edilən sənədlərə

 

baxılma müddətinə ilin iyulavqust ayları daxil deyildir.


22.08.2022

Digər xəbərlər