10 fevral 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasında (AAK) 6 elm sahəsi üzrə elmi dərəcə və elmi ad almış 10 iddiaçıya attestat və diplomların təqdim edilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib.

Tibb elmləri, fizika, riyaziyyat, filologiya elmləri, fəlsəfə və iqtisad elmləri üzrə elmlər doktoru dissertasiyalarını müdafiə etmiş və AAK tərəfindən elmi dərəcə verilmiş 9 iddiaçıya elmlər doktoru diplomları təqdim olunub.

Filologiya elmləri sahəsində “Azərbaycan dili” ixtisası üzrə 1 iddiaçıya professor attestatı təqdim edilib.


10.02.2023

Digər xəbərlər